UZ Leuven is het eerste Forensisch Medisch Instituut van België

Onderzoekers ontdekken belangrijke verandering in longbloedvaten bij COVID-19

De dienst forensische geneeskunde van UZ Leuven is door Justitie erkend als eerste Forensisch Medisch Instituut (FMI) van het land. Dat heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) deze donderdag bekendgemaakt. Op termijn moeten er vijf instituten komen, die het hele land afdekken.

Het aantal autopsieën dat in België wordt uitgevoerd ligt naar schatting op 0,5 à 1 procent van het aantal overlijdens, zo wisten ze bij persbureau Belga. Op Europees niveau wordt echter aanbevolen om naar tien procent te streven. Volgens cijfers van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde uit 2013 blijven er in ons land daardoor jaarlijks zowat 70 verdachte overlijdens onopgemerkt. In totaal worden elk jaar ongeveer 140 moorden geregistreerd.

Een en ander heeft te maken met het relatief beperkt aantal wetsdokters in ons land. In België zijn er een veertigtal arts-specialisten en assistenten in opleiding actief als wetsdokter. Ook hebben artsen die in eerste lijn een overlijden vaststellen, niet altijd voldoende expertise om een verdacht overlijden te detecteren. Zo vallen bijvoorbeeld minuscule puntbloedingen in de ogen niet op, maar kunnen die wel een indicatie zijn voor wurging als doodsoorzaak.

Vijf jaar geleden al klaagde Prof. Wim Van de Voorde in vakblad De Specialist aan dat tal van dodingen onontdekt bleven in ons land.

Vorig jaar werd daarom beslist dat er in ons land vijf Forensisch Medische Instituten moeten komen, die de diensten gerechtelijke geneeskunde meer professionaliseren en structureren. "Wetsdokters kunnen zich verenigen in de FMI's, ze kunnen werkregelingen uitwerken, stages volgen en gebruik maken van dezelfde hoogtechnolgische apparatuur", vertelt minister Van Tigchelt. "Zo wordt het beroep toekomstbestendiger gemaakt, en is de instroom van nieuwe wetsdokters verzekerd."

Er werd 2,25 miljoen euro uitgetrokken om twee pilootprojecten te starten. Uit zes kandidaten werd UZ Leuven gekozen om als eerste van start te gaan met een FMI. Dankzij de erkenning krijgt het Leuvens ziekenhuis een subsidie van 474.000 euro in 2023 en 1.212.000 in 2024. Die sommen moeten toelaten de dienst forensische geneeskunde te professionaliseren, de instroom van wetsdokters op lange termijn te verzekeren, de dienstverlening voor Justitie te verbeteren en blijvend te voorzien in de nieuwste technieken.
 

Lees meer over