Tweede bron van PFAS-vervuiling op Petrusberg gevonden

19 februari 2024 | 14u04 | Gepost door annpeeters
Pas gerestaureerde westvleugel Abdij van Park open voor publiek
Bluswater van de grote brand op de voormalige VEL-site vervuilde bodem en grondwater. N-VA dringt aan op preventieve maatregelen in een brede perimeter.

Begin 2023 raakte bekend dat PFAS werd gevonden in enkele boorputten op de Petrusberg. Ook in de waterwinningspunten in de Parkabdij werd PFAS aangetroffen. Door verdunning bleef het drinkwater wel onder de veilige norm, maar de lokale bioboer moest wel 1 boorput sluiten. Er werd toen vermoed dat het Canivetstort de boosdoener was al kwam de samenstelling van de PFAS vervuiling niet helemaal overeen. Rond het Canivetstort werd een beperkte perimeter ingesteld waar geen grondwater mag worden gebruikt.

Reeds in 2023 drong N-VA Leuven aan alle bewoners van de Petrusberg, Geldenaaksebaan en Abdijstraat te informeren en te waarschuwen voor het gebruik van grondwater. Ook werden staalnames voorgesteld in de volkstuintjes van de Abdijstraat.

“Op een schriftelijke vraag naar de stand van zaken en de metingen in de nieuw geplaatste peilbuizen, onder meer op Parkveld, kregen wij een verslag toegestuurd van een onderzoek op de voormalige VEL-site op het bedrijventerrein in Haasrode. In de jaren ’80 woedde daar een grote brand. De analyses tonen aan dat de bodem en het grondwater met PFAS zijn vervuild. Daarmee is na het Canivetstort de tweede bron van vervuiling gevonden. Het onderzoek kadert overigens binnen de algemene opdracht van OVAM om de risicolocaties zoals woon- en drinkwatergebieden waar vroeger geblust is te onderzoeken..”, zegt N-VA Leuven.

“Het is goed dat de tweede bron werd gevonden. De historische vervuiling zit echter in het grondwater dat langzaam afzakt tot in de Parkabdij. We vinden het essentieel dat nu de perimeter van de grondwatervervuiling wordt vastgesteld, dat alle bewoners in het gebied worden geïnformeerd en afgeraden wordt grondwater te gebruiken tot staalnames besmetting kunnen uitsluiten. “We willen de mensen niet nodeloos bang maken maar het lijkt ons wel verstandig om in de ruime omgeving te informeren. Gezondheid komt voor ons op de eerste plaats. Voor wie nog met vragen zit, verwijzen we graag naar https://www.vlaanderen.be/pfasvervuiling/blootstelling-aan-pfas-beperken.”

Lees meer over