Telraam brengt sluipverkeer in kaart

9 augustus 2019 | 11u11 | Gepost door redactie
Telraam brengt sluipverkeer in kaart
Het Leuvense studiebureau Telraam roept de gemeenten Leuven, Lubbeek, Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en de provincie Vlaams-Brabant op om de strijd tegen sluipverkeer te baseren op objectieve data én met betrokkenheid van de bewoners. Dit om te komen tot gefundeerde en gedragen oplossingen.
Het bericht Telraam brengt sluipverkeer in kaart verscheen eerst op Leuven Actueel.
Fijnmazig verkeer tellen

Vandaag de dag zijn verkeerstellingen vaak nog duur, beperkt in de tijd en maken ze zelden onderscheid tussen vervoersmiddelen. Dankzij Telraam kunnen burgers het aantal auto’s, het zwaar verkeer, de bussen, fietsers, en voetgangers zelf registreren op een betrouwbare en betaalbare manier, hierin ondersteund door nieuwe technologie. Telraam startte als proefproject in maart 2019 met 100 Telramen in Kessel-Lo, met een grote vertegenwoordiging in de desbetreffende zone tussen de Tiensesteenweg (N3) en Diestsesteenweg (N2). Wouter Florizoone van TML: “Betrouwbare tellingen zijn essentieel om te kunnen werken aan oplossingen voor sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. Sluipverkeer stopt bovendien niet aan de gemeentegrens, maar sluipt intergemeentelijk. Op de meetgegevens van het Telraam in de Lange Lostraat, op de grens tussen Leuven en Lubbeek is dat duidelijk vast te stellen.”

Citizen Science vult blinde vlek

Burgers willen meer dan ooit hun zeg hebben over verkeer en mobiliteitsbeleid. Verkeer grijpt dan ook enorm in op het dagelijkse leven. Dat blijkt ook uit de ruim 100 klachten van burgers over de eenzijdige beslissing van de gemeente Bierbeek om een ANPR camera te plaatsen op de Koning Albertlaan. Verkeerstellingen zijn een belangrijk onderdeel om een gedragen beleid vorm te geven, alleen werd er tot nu toe heel zuinig mee omgesprongen vanwege de hoge kostprijs. Elke Franchois, Mobiel 21: “Daar maakt Telraam komaf mee. Dankzij eenvoudige, innovatieve én betaalbare technologie krijgen burgers de kans om zelf metingen uit te voeren. En de verzamelde data zijn voor iedereen toegankelijk. Naast de technologie bieden we de burgers ook de nodige knowhow om de juiste meetmethode toe te passen.

Onder begeleiding van de experts van Transport & Mobility Leuven zoeken we vervolgens samen het antwoord op de volgende vragen: Wat betekenen deze cijfers? Welke verkeerskundige ingrepen zijn er mogelijk? Welk effect hebben die ingrepen?”

Telraam biedt hulp aan de gezamenlijke werkgroep

Een werkgroep van Leuven, Lubbeek, Bierbeek, Boutersem en Holsbeek zal nu werk maken van een gezamenlijk initiatief tegen sluipverkeer. Telraam roept al deze gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant op om dit initiatief te baseren op data én met betrokkenheid van de bewoners over de gemeentegrenzen heen, om te kunnen komen tot gefundeerde en gedragen oplossingen. De stad Leuven liet sinds de opstart van Telraam (maart 2019) alvast haar interesse blijken om met Telraam-data aan de slag te gaan.

Interesse?

Telraam staat open voor geïnteresseerde gemeentebesturen en voor burgers. Wil je als burger al dadelijk beginnen tellen met Telraam, dan kan je zelf altijd een Telraam aankopen. Meer info: www.facebook.com/Telraam?utm_source=rss&utm_medium=rss en www.telraam.net?utm_source=rss&utm_medium=rss

Over Telraam

Dit kleine toestel hangt achter een raam. Het meet het verkeer in een straat. Het telt voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens, en het meet de snelheid. Het Telraam-toestel bestaat uit een microcomputer (Raspberry Pi), en een lage-resolutiecamera. De camera registreert het verkeer; de microcomputer analyseert en verwerkt de beelden onmiddellijk tot bruikbare gegevens. De gegevens worden draadloos doorgestuurd naar een centrale databank waar ze verder worden verwerkt. De metingen van alle Telramen zijn voor iedereen vrij beschikbaar op www.telraam.net.?utm_source=rss&utm_medium=rss De camerabeelden worden nooit opgeslagen. De camera filmt bovendien in lage resolutie waardoor hij geen gezichten of nummerplaten herkent.

Het bericht Telraam brengt sluipverkeer in kaart verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over