Studentenhuis Steenberg bouwt aan de toekomst

16 september 2019 | 13u30 | Gepost door redactie
Studentenhuis Steenberg bouwt aan de toekomst
De Coöperatieve voor Culturele Centra, eigenaar van het studentenhuis Steenberg, investeert de komende maanden in het verbeteren van het woon- en studiecomfort en energiebesparende maatregelen.
Het bericht Studentenhuis Steenberg bouwt aan de toekomst verscheen eerst op Leuven Actueel.

Een jaar geleden richtte een groep studenten van Studentenhuis Steenberg LeuveNet op, een intergenerationele talentenbank die leerduo’s vormt tussen studenten en oudere mensen met dezelfde interesses. Ze wensen aldus bij te dragen aan de integratie tussen de studentenwereld en de lokale bevolking, en meer bepaald aan het dichten van de generatiekloof tussen ouderen en studenten en aan het bestrijden van de eenzaamheid.

Dit project is een levend getuigenis van de kracht van het vormingsproject van Studentenhuis Steenberg. Inwonende en andere studenten kunnen er deelnemen aan verschillende activiteiten ter aanvulling van hun universitaire of hogere opleiding. Het leven in de residentie draagt bij tot het ontplooien van soft skills: communicatie, samenwerking, professionele houding, werkorganisatie, ontwikkelingspotentieel, die het verschil maken op de arbeidsmarkt. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar het openstaan voor de noden van de anderen en het constructief bijdragen aan het lenigen ervan via activiteiten die compatibel zijn met de studies.

De Coöperatieve voor Culturele Centra, eigenaar van het gebouw, investeert de komende maanden in het verbeteren van het woon- en studiecomfort en energiebesparende maatregelen. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40€ per jaar op de projectrekening beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, geven aanleiding tot belastingvermindering.

De projecttitel “Studentenhuis Steenberg bouwt aan de toekomst” verwijst enerzijds naar de beoogde energiebesparende investeringen, en anderzijds naar de investering in menselijk kapitaal en in de kracht van intergenerationele samenwerking beoogd door het vormingsproject van het studentenhuis.

Het bericht Studentenhuis Steenberg bouwt aan de toekomst verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over