Startschot Haasrode als bedrijventerrein van de toekomst

13 december 2020 | 11u15 | Gepost door annpeeters
haasrode
Stad Leuven wil met haar partners Interleuven, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Bierbeek van het bedrijventerrein Haasrode een bedrijventerrein van de toekomst maken in een klimaatneutrale regio. “De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vormt meteen het startschot om de hele site te verduurzamen, met maximale inzet op ruimtelijk rendement, duurzame mobiliteit, biodiverse vergroening, circulariteit, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie”, aldus schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies.

Het bedrijventerrein Haasrode is ongeveer  190 ha groot en bestaat uit twee delen: het Researchpark Haasrode en de Ambachtenzone Haasrode. Het maakt deel uit van een ruimer ontwikkelingsgebied de ‘Zuidelijke Tangent’ en is een typisch product van het economisch, infrastructureel en ruimtelijk beleid van de jaren ’70, dat sinds de millenniumwissel al een grote infrastructurele omwenteling onderging. Van die sterktes vertrekt stad Leuven nu om samen met haar partners een masterplan uit te werken dat het hele gebied laat evolueren naar het bedrijventerrein van de toekomst. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap in de opmaak van het masterplan.

Klimaatneutrale regio
Het futureproof maken van het bedrijventerrein Haasrode past in het uitbreiden en optimaliseren van de Leuvense bedrijfs- en wetenschapsparken. Haasrode vormt de zuidelijke tegenhanger van het toekomstige Wetenschapspark Leuven Noord, en van het Wetenschapspark Arenberg, Imec en de bedrijfssites en labo’s op de Health Campus aan Gasthuisberg in het westen. “Geheel in de geest van ons ruimtelijk structuurplan streven we ernaar om van Haasrode een klimaat- en energieneutraal bedrijventerrein te maken”, zegt schepen Devlies. “Aansluitend moet de ontwikkeling ook inspelen op de transitie naar circulaire economie, met zowel ecologische, sociale als economische meerwaarden.”

Met een energieplan moet het bedrijventerrein klimaatneutraal en klimaatbestendig worden. Er wordt tevens een transitiepad uitgezet om deze doelen te bereiken. Om deze transitie mogelijk te maken, zette de stad voor het bedrijventerrein Haasrode een samenwerkingsverband op met Interleuven, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Bierbeek. Ook VOKA en de bedrijventerreinvereniging C-Valley zijn nauw betrokken bij het project. Patrick Willems, algemeen directeur Interleuven: “Als beheerder van het Researchpark Haasrode zijn we fier op de hier gevestigde bedrijven, die aan de wereldtop staan op het vlak van technologische ontwikkeling en onderzoek. Ze verdienen een toekomstgericht bedrijventerrein dat dit weerspiegelt en dat dezelfde ambities uitstraalt. Het ecosysteem is hier aanwezig om samen aan deze uitdaging te werken.”

Meer bedrijvigheid
“Een futureproof bedrijventerrein is niet alleen geoptimaliseerd voor klimaat- en energieneutrale maatregelen, maar gaat ook over een efficiënter en transparanter uitgifte- en acquisitiebeleid, waar zowel de overheden als de bedrijven baat bij hebben”, zeg Erwin Lammens, algemeen directeur Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant. Via een participatief traject, met experten, partners en de bedrijfswereld, wordt bekeken hoe de bedrijvigheid duurzaam kan geoptimaliseerd worden. In het bedrijventerrein van de toekomst staat multifunctionaliteit en flexibiliteit voorop.

Jan Van der Velpen, schepen van lokale economie Bierbeek: “Dit project biedt de opportuniteit om de aangrenzende en complementaire ruimte voor onze lokale KMO’s en een recyclagepark in te zetten binnen een klimaatbestendige, multifunctionele, flexibele bedrijventerreincluster, waarvoor het masterplan de bakens zal uitzetten. Het bestaande terrein heeft bovendien een serieuze mobiliteitsimpact op onze gemeente. We zijn dan ook voorstander van dit masterplan met doordachte maatregelen voor een meer duurzame mobiliteit.”

Duurzame mobiliteit
Het enten van de site op het spoor met behulp van het spoorstation Haasrode – waarover de gesprekken terug zijn opgestart – opent mogelijkheden om in de nabijheid van het spoor regionale werkplekken te behouden en in te planten.  Zo verbetert de duurzame bereikbaarheid van het bestaande bedrijventerrein. Van hieruit wordt meteen ook de bereikbaarheid met andere vervoerswijzen, het openbaar vervoer en de fiets versterkt. Zo kan de onderwijscampus van UCLL verder groeien, maar ook andere bovenlokale gemeenschapsvoorzieningen nabij het beoogde spoorstation Haasrode, zoals de Brabanthal of nieuwe regionale sportinfrastructuur kunnen verder evolueren. “Ook de mogelijkheden voor grootschalige voorzieningen die elders in de stad geen plaats hebben, zoals een 50m-bad en een nieuwe schaatspiste, zullen onderzocht worden”, aldus Johan Geleyns, schepen van sport. 

Timing
Om al deze ambities waar te maken, zijn er verschillende stappen nodig. Alles wordt omschreven in het masterplan. De opmaak van het masterplan zal een jaar in beslag nemen en wordt vermoedelijk in het najaar van 2022 afgerond.

Lees meer over