Start werken Naamsepoort: vermijd de werfzone

plan
Op 15 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Naamsepoort in Leuven. Volgens de huidige planning zullen de werken voor de zomer beëindigd worden. Hoewel Wegen en Verkeer heel wat minderhinder-maatregelen getroffen heeft, wordt er aanzienlijke hinder verwacht. Het agentschap raadt automobilisten aan om de werfzone zoveel mogelijk te vermijden.

De Naamsepoort is een van de drukste kruispunten van de stad. Op drukke momenten staan er heuse fietsfiles en is er aan de verkeerslichten niet genoeg opstelruimte voor de vele fietsers. Na de herinrichting komt er vooral aan de kant van de Naamsesteenweg opstelruimte bij, maar ook aan de overkant komt er een opstelstrook  voor de fietsers die vanuit de Naamsestraat het kruispunt willen oversteken. Fietsers zullen na de werken bij rood licht vanuit de Naamsestraat rechtsaf de ring kunnen opdraaien, waardoor het fietsverkeer ook aan deze kant van het kruispunt wat vlotter zal doorstromen. Er zal aan de Naamsestraat een bord “rechtsaf door rood” (B22) geplaatst worden, om dat mogelijk te maken.  

Aanpassingen fietsers Naamsepoort

Door het schrappen van twee by-passes voor autoverkeer komt er ruimte vrij voor fietsers 

By-pass geschrapt op buitenring en Naamsesteenweg 

Voor automobilisten die van de Tervuursepoort komen en de Naamsesteenweg willen inslaan, en voor bestuurders die van de Naamsesteenweg komen en  richting station willen rijden, zal er voortaan geen fysiek afgescheiden rijstrook (by-pass) meer zijn. Door deze twee by-passes te schrappen, komt er plaats vrij voor meer opstelruimte voor de fietsers. In de plaats van de twee by-passes komen er twee voorsorteerstroken op de rijweg. De nieuwe verkeerslichten zullen uitgerust zijn met groene pijlen voor de chauffeurs die rechts indraaien, zodat deze afslagbewegingen ook tijdens de drukke uren zo vlot mogelijk gebeuren.  

Nieuwe verkeerslichtenregeling voor minder conflicten 

In de nieuwe situatie zullen de verkeerslichten ook zodanig geregeld zijn, dat overstekende fietsers en voetgangers bijna nergens op het kruispunt nog gelijktijdig met afdraaiend autoverkeer groen licht zullen krijgen. De enige dergelijke kruising die overblijft, is diegene tussen de auto’s die vanuit de Naamsestraat de ring rechts indraaien richting Tervuursepoort  met fietsers en voetgangers die tegelijk de ring oversteken. 

Nieuwe portiek op binnenring 

Op de binnenring, in de rijrichting van de Tervuursepoort komt er een nieuwe portiek met verkeerslichten boven de rijweg. Daardoor kan het afslaand verkeer apart groen licht krijgen. Het rechtsafslaand verkeer krijgt een groene pijl, waardoor het conflict met de fietsers die rechtdoor fietsen, wordt weggewerkt. Die fietsers krijgen nu ook een eigen groen licht. Dat laatste is mogelijk doordat een van de twee voorsorteerstroken voor de auto’s die vanop de binnenring de Naamsesteenweg inrijden, geschrapt is. Ook op de Naamsesteenweg komt er een portiek bij. 

Timing en impact

Eigenlijke werken starten 15 maart: neem met de wagen de ring in wijzerzin

De afgelopen weken zijn er al heel wat voorbereidende werken gebeurd, maar op 15 maart begint het serieuze werk. Vanaf dan zullen er wegversmallingen zijn en zal een aannemer starten met de eigenlijke werken. De fietsers en voetgangers zullen voor bepaalde bewegingen omleidingen moeten volgen. Automobilisten zullen nog alle kanten uit kunnen, maar er zullen rijstroken afgesloten worden. Op de drukke momenten zullen de wachttijden dus langer zijn dan normaal. Wegen en Verkeer raadt  de bestuurders dan ook aan om de Naamsepoort zoveel mogelijk te vermijden. Als je bijvoorbeeld met de wagen van de E40 of de E314 komt, neem je beter de ring in wijzerzin, m.a.w. rijd je beter via het station om bijvoorbeeld de  Tiensesteenweg te nemen.

Vaste omleiding voor fietsers langs Kardinaal Mercierlaan en Naamsesteenweg

Wanneer de aannemer midden maart start met het wegbreken van de bestaande verkeerseilanden wordt er een 'vaste' omleidingsroute voor fietsers ingesteld via een fietscorridor in de Kardinaal Mercierlaan en de Naamsesteenweg

  • Fietsers die op de buitenring van de Tervuursepoort komen en naar het station moeten, zullen dus even de Kardinaal Mercierlaan in moeten rijden om daar via het eerste zebrapad dat ze tegenkomen over te steken en zo hun weg via de buitenring verder te zetten. 
  • De oversteekplaats voor fietsers en voetgangers die vanuit de Naamsestraat oversteken richting de Naamsesteenweg, wordt afgesloten. Wie richting de Naamsesteenweg of de Tervuursepoort wil wandelen of fietsen, moet gebruik maken van de oversteekplaats waar normaal gezien fietsers en voetgangers vanuit de Naamsesteenweg richting de Naamsestraat oversteken.  

20210217_OMLEIDING_FIETS_VOET_N251_Naamsesteenweg_HerinrichtingKruispuntNaamsepoort

Werken voor de zomer afgerond

Volgens de huidige planning en onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden duren de werken in totaal een viertal maanden. Nog voor de zomer zal er dan ook vlotter en veiliger gefietst kunnen worden aan de Naamsepoort. 

Lees meer over