Stap dichter bij veilige, bereikbare en schonere Diestsesteenweg

Diestsesteenweg
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Leuven werken samen met De Lijn en de provincie Vlaams-Brabant aan de broodnodige herinrichting van het gebied tussen de Diestsesteenweg, de IJzerenwegstraat en de Oude Diestsesteenweg. “Zo verbeteren de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Ook is een vlotte aansluiting van de fietssnelwegen naar Aarschot, Diest en Tienen en het regionale openbaar vervoer op het station en de Leuvense ring verzekerd”, aldus schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies. De laatste panden worden vanaf nu verworven.

De Diestsesteenweg is vandaag de dag een doorn in het oog van veel Leuvenaars: onveilig voor voetgangers, fietsers, auto’s en bussen. De aansluiting van de steenweg vormt ook een flessenhals vol verkeersopstoppingen. Bovendien staan er langs dit stuk van de steenweg verschillende panden leeg en is de woonkwaliteit beperkt.

Te smal
“Samen met de eigenaars en bewoners onderzochten we in 2017 en 2018  de verschillende ontwikkelingsscenario’s voor het gebied”, zegt schepen Devlies. “Om aan de hedendaagse normen en de kernpunten van ons ruimtelijke structuurplan te voldoen, moeten er onder meer afzonderlijke rijstroken voor openbaar vervoer en fietsers worden aangelegd, alsook een groene en aangename invulling van de publieke ruimte.”

De Diestsesteenweg is helaas te smal om deze plannen uit te voeren. Om extra ruimte te creëren moeten er gebouwen gesloopt worden. Dat kan enkel wanneer de gebouwen in het bezit zijn van de stad of het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarom zullen de stad en Wegen en Verkeer de gebouwen aankopen of onteigenen. Zo komt er ruimte vrij om de steenweg te verbreden. “In overleg met de eigenaars zullen de stad en Wegen en Verkeer de gebouwen die nog niet in hun bezit zijn minnelijk verwerven (zie plannetje). Enkel indien de koper en verkoper niet tot een overeenkomst komen, wordt overgegaan tot een eenzijdige onteigening”, beklemtoont schepen Devlies.

Op de Diestsesteenweg zijn verschillende panden reeds eigendom van de stad. Voor de panden waar geen minnelijke schikking mogelijk is, neemt Wegen en Verkeer het initiatief tot onteigening. Voor de Oude Diestsesteenweg en de IJzerenwegstraat probeert de stad verder minnelijk woningen te verwerven. Als dat niet minnelijk lukt, zal de stad de laatste woningen verwerven via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met onteigeningsbevoegdheid. Voor bewoners worden ook mogelijkheden voor eventuele herhuisvesting bekeken. De eigenaars ontvangen deze week een brief met een stand van zaken.

Timing
Bij een groot mobiliteitsproject zoals dit beginnen de voorbereidingen jaren op voorhand. Nu start de procedure voor de minnelijke verwerving. Vanaf volgend jaar gaat de stad de reeds verworven leegstaande panden aan de hoek van de Oude Diestsesteenweg met de Diestsesteenweg slopen. Daarna volgt het masterplan en het RUP met onteigeningsplan voor nog eventuele te verwerven woningen. De herinrichtingwerken zullen vermoedelijk in 2024 kunnen starten.     

Studie Wegen en Verkeer ter voorbereiding van herinrichting Diestsesteenweg
In 2019 startte een studiebureau in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Diestsesteenweg, met een grootschalige studie over de herinrichting van de Diestsesteenweg, meerbepaald het 15,4 km lange stuk tussen de Kop van Kessel-Lo en de stelplaats van De Lijn in Kraasbeek (Tielt-Winge). Na het voorbereidende studiewerk zal een ontwerp uitgewerkt worden voor de volledige herinrichting van de steenweg. De doelstellingen van de toekomstige herinrichting zijn de aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, vlot openbaar vervoer en de verbetering van de levenskwaliteit langs de steenweg. Meer informatie over de studie van Wegen en Verkeer is te vinden op www.wegenenverkeer.be/diestsesteenweg-studie

Lees meer over