Stadsbestuur zet na juridische strijd de uitdrijving van kunstenaar Pieter Janssens (56) verder

Pieter Janssens atelier

Beeldend kunstenaar Pieter Janssens werkt al 25 jaar op zelfstandige basis in een atelier aan de Molens van Orshoven. Hij knapte het gebouw eigenhandig op, maar nu geeft de rechtbank het stadsbestuur gelijk en moet de man zijn atelier verlaten. 

Op 15 februari is kunstenaar Pieter Janssens, op basis van de beslissing van het schepencollege van de Stad Leuven, gedagvaard voor uitdrijving uit zijn atelier in de Molens Van Orshoven. "Sinds vorige week is het vonnis in verband met de uitdrijving uit mijn atelier officieel betekend, en kan ik er eindelijk voluit over praten", zegt  kunstenaar Pieter Janssens. "Op dezelfde dag kreeg ik van de deurwaarder bericht dat het college, na een lange en dure uitputtende juridische strijd, de uitdrijving verder zet. Na tal van pogingen tot overleg, bemiddeling, verzoening via de vrederechter, is er dus niets veranderd en gaat de ongelijke David vs. Goliath strijd verder."

Rechtsmisbruik

"Het vonnis telt 12 bladzijden, kort samengevat komt het erop neer dat de rechter meeging in mijn verhaal en argumenteerde dat de stad rechtsmisbruik pleegde.  Hij verklaarde het vonnis voor uitdrijving binnen de 48 uur onuitvoerbaar, wat wil zeggen dat ik niet binnen de 48 uur het atelier moet verlaten, maar nog drie maanden de tijd krijg. De rechter vond het ook vreemd dat ik weg moet ondanks het feit dat er nog steeds 2.000 vierkante meter leegstaat in de Molens Van Orshoven. De geplande verbouwingen beginnen ook pas ergens na 2030 en er is dus geen enkele ‘objectieve’ reden om me buiten te zetten. En toch moet ik weg."

Hoger beroep

"Ik heb de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, en die drie maanden geven ons de tijd om zaken verder uit te spitten. Of ik dit ga doen zal afhangen van wat het aankomende buurtfeest/benefiet op 8 juni en de crowdfunding zal opbrengen. Ik heb vanaf nu nog een maand de tijd om dit te beslissen. Desalniettemin blijf ik steeds open staan voor overleg en hoop ik dat deze penibele situatie vroeg of laat eens zal stoppen, dat ik m’n werk kan verder zetten en dat ook het van onderuit gegroeide buurtcomité Vaartkater verder kan bestaan."

Vergroeid met het gebouw

"Ondertussen werk ik al 25 jaar lang in de Molens van Orshoven en ben ik helemaal vergroeid met het gebouw. Ik zorg voor het gebouw en voor de buurtbewoners die er vanaf 2012 zijn komen wonen. De deal die ik indertijd maakte met de toenmalige eigenaars was, dat ik de oude zakkenkuiserij helemaal opknapte in ruil voor een betaalbare huur. De Molens waren indertijd erg vervallen en de buurt was niet echt gegeerd. Samen met de mensen die nu in Opek zitten, deelden we het gebouw. De vijf organisaties verlieten in 2010 de Molens, alleen ik bleef en doorstond gedurende tien jaar lang de bouwwoede rondom de Molens."

Waarom moet ik hier weg?

Iedereen vraagt zich af wat het probleem nu precies is. "Waarom word ik nu al twee jaar lang opgejaagd, krijg ik de ene nare beslissing na de andere naar m’n hoofd geslingerd? Waarom werd vorig jaar zonder enige reden mijn werkruimte gehalveerd terwijl er nog héél veel ruimtes leeg staan? De verloren helft van mijn atelier wordt nu per week amper 2,5 uur gebruikt door vzw Maakbar als uitleendienst. Voor de rest gebeurt er niets. Hoe komt het dat AGSL na al die jaren nog steeds met wurgcontracten ’ter bede’ werkt? Dan weer een contract voor een jaar, dan verlies ik plots de helft, even later krijg ik weer een nieuw contract voor 8 maanden, dat dan weer voor vier maanden wordt verlengd. En dan plots: 'binnen de maand moet je helemaal weg!' Game over! Zoek het maar uit!"

De rol van de politiek

"In 2018 zou vzw Maakleerplek het paradepaartje van schepen Lalynn Wadera (Vooruit) worden, maar ondanks het feit dat er heel riant werd overgesubsidieerd in een weinig duurzaam project, kwam er niet veel van terecht. Vorig jaar initieerde de stad Leuven een proces van verzelfstandiging van de Maakleerplek, onder leiding van de organisatie Timelab Academy. Deze organisatie kreeg volgens hen van de stad een lijst met huidige bewoners/partners van de Maakleerplek, die ze moesten betrekken/contacteren."

Op deze lijst werd kunstenaar Pieter Janssens niet vermeld, ook  buurtcomité Vaartkater stond niet op de lijst. "Wij zijn dus in geen enkele fase van de verzelfstandiging betrokken geweest. Onbegrijpelijk aangezien ik al 25 jaar in de Molens werk en we samen met buurtcomité Vaartkater de enigen zijn die de buurt echt betrekken! We werden dus al vanaf het prille begin - met medeweten van de betrokken schepen - gecancelled." 

Vzw Maakleerplek

"Waarom sluit de stad Leuven een contract af waardoor de nieuwe vzw alle autonomie krijgt om te doen en te laten wat ze wil? Waarom werd er nooit rekening gehouden met het feit dat ik hier nu al 25 jaar werk en er vanuit mijn atelier een mooi buurtcomité is gegroeid? Waarom moeten die dingen weg? Is het omdat wat wij doen, van onderuit is gegroeid? Omdat wat wij doen wel succesvol is, niet gesubsidieerd en allemaal gratis is? Waarom kan de stad de vzw niet overhalen om te bemiddelen, eens samen te zitten, te verzoenen, een oplossing te zoeken? De vzw krijgt een volledig gerenoveerd gebouw gratis ter beschikking. Krijgt daarbovenop nog eens 100.000 euro jaarlijks aan werkingssubsidies van Stad Leuven. En toch dreigt diezelfde vzw met het aanvechten van het niet naleven van het contract dat ze met de stad ondertekenden. Begrijpen wie begrijpe kan."

Lees meer over