Stadsbestuur hoopt racisme in Leuven op te lossen met spel tegen racisme

leerlingen
Het spel 'Got Your Back: Toekijken of reageren, zwijgen of spreken?', laat deelnemers spelenderwijs ervaren hoe discriminatie voelt en hoe je een actieve omstander kan zijn. 

De stad Leuven lanceert een spel voor jongeren vanaf 16 jaar naar aanleiding van de ​ Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. In groep verken je hoe je kan reageren als je getuige bent van racistisch gedrag. Het stadsbestuur hoopt dat het spel gespeeld zal worden in scholen, jeugdverenigingen, buurtcomités en sportclubs. 

Elke secundaire school krijgt van de stad enkele exemplaren. Daarnaast zal het spel op uitleenbasis beschikbaar zijn in de verschillende Leuvense bibliotheekfilialen.

Leuven tegen racisme
In 2018 werd Leuven lid van ECCAR, de Europese Coalitie van Steden Tegen Racisme, hierdoor kan ze ervaringen uitwisselen met andere steden.

Leuven heeft in de strijd tegen racisme en discriminatie de voorbije jaren al verschillende sensibiliserende campagnes gevoerd zoals de kleurpotlodenactie ​ en de ‘Got Your Back’-campagne.

Daarnaast zet de stad in op het tegengaan van discriminatie op verschillende levensdomeinen zoals de huisvestingsmarkt en het onderwijs.

Dit voorjaar start de stad ook met een safe space, waar je terecht kan als je nood hebt aan een veilig gesprek over de emotionele druk die je ervaart door een opeenstapeling van racistische en discriminerende reacties.

Lees meer over