Stad schuift broodnodige renovatiewerken Parkschool door naar overnemer

Stad Leuven zoekt overnemer voor stadsscholen
Eind juni maakte het Leuvens stadsbestuur bekend dat het een overnemer zoekt voor de stedelijke school voor kleuter- en lager onderwijs (SKLO) aan de Leo Dartelaan en de stedelijke school voor buitengewoon onderwijs (SBLO Parkschool) aan de Parkpoort. Door deze beslissing gaat de lang verwachte en broodnodige renovatie van de schoolgebouwen niet door en wordt de vernieuwbouw op de lange baan geschoven.

Het stadsbestuur heeft nu laten weten dat er – gezien het aanhoudend protest van een buur - te veel tijd verloren zou gaan met de verbouwing en dat die er sneller zou komen als eerst een overnemer wordt gezocht. “Dat is een vreemde redenering”, klinkt het bij NV-A Leuven. "Niemand kan toch redelijkerwijze geloven dat het sneller gaat om de school eerst over te laten, om dan de overnemer het verbouwingsproject van nul te laten herstarten? Je moet dan opnieuw financiering zoeken, plannen uitwerken, overleggen met de buurt, enz. Volgens het stadsbestuur is dit sneller dan wanneer het stadsbestuur zélf de plannen aanpast en de werken alsnog uitvoert? Wij durven te hopen dat het feit dat het stadsbestuur door de geplande werken stop te zetten 7 miljoen € bespaart, niet de échte reden is voor het afstoten van de scholen.”

N-VA Leuven roept het stadsbestuur dan ook op om haar beslissing om de verbouwing stop te zetten te herzien en integendeel een voortrekkersrol op te nemen in het realiseren van deze broodnodige en langverwachte verbouwing.

“Ook de eventuele overnemer zal bij de verbouwing rekening moeten houden met de wensen van de buurt, zoniet zal ook de overnemer voor dezelfde blokkage komen te staan. De laatste jaren zijn er heel wat tijd en middelen gekropen in dit project en werden er heel wat vorderingen gemaakt: er zijn studies uitgevoerd, er werden plannen opgemaakt die kunnen aangepast worden en zijn dus niet verloren, er is budget voorzien en de stad weet ondertussen als geen ander wat er in de buurt leeft. Het stadsbestuur is dan ook veel beter geplaatst dan een eventuele overnemer om het verbouwingsproject alsnog tot een goed einde te brengen. Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur alles stopzet en de hete aardappel doorschuift naar een eventuele overnemer.”

“Het is bovendien zeer dubbel om van een overnemer wél te verwachten dat diens bouwplannen rekening zullen houden met de wensen van de buurt, terwijl het stadsbestuur zélf niet bereid lijkt haar bestaande plannen aan te passen. Van een stadsbestuur dat stelt voortrekker te willen zijn van het onderwijs van de toekomst, verwachten wij meer. Dit geldt des te meer daar één van de twee betrokken scholen een school voor buitengewoon lager onderwijs is en meer nog dan een “gewone” school nood heeft aan de beste omkadering en ondersteuning.”

Lees meer over