Stad Leuven zet vijver Abdij van Park leeg voor kwetsbare dieren

Abdij
In februari en maart ontwaken amfibieën uit hun winterslaap. Ze trekken massaal naar vijvers, beken en poelen om zich voort te planten. De stad Leuven ondersteunt deze kwetsbare diersoort op verschillende manieren. Zo zette de stad de vierde vijver van Abdij van Park de voorbije weken droog. Door hem nu weer vol te laten lopen, krijgen amfibieën maximale overlevings- en voortplantingskansen. Daarnaast ondersteunt de stad vrijwilligers die padden, kikkers en salamanders overzetten.

Bij inheemse amfibieën loopt de biologische wekker af na de eerste buien met temperaturen vanaf zeven graden. Bij duisternis, regen en hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar het water, waar ze zich voortplanten.

“Net als vorig jaar hebben we de voorbije weken de vierde vijver van Abdij van Park drooggezet om zo maximale overlevings- en voortplantingskansen voor amfibieën te creëren. Nu vullen we de vijver opnieuw zodat de amfibieën zich in het ondiepe water kunnen voortplanten”, vertellen schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit) en schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen).

De vijvers in Abdij van Park behoren van oudsher tot het abdijdomein en hebben een grote ecologische waarde. Ze huisvesten verschillende soorten zoals voorn, paling, stekelbaars, zwanen, reigers, kikkers, padden en kleine watersalamanders. Maar de amfibieën zijn een lekkernij voor exotische (vis)soorten die aanwezig zijn in de vijver. Dat vormt een bedreiging voor de diversiteit aan amfibieën.

“Na de ontdekking hiervan beslisten we in 2022 om de vijver een eerste keer droog te leggen. Watervogels krijgen dan de kans om de invasieve vissoorten op te eten. Dat hebben we nu opnieuw gedaan. De vierde vijver is als meest ondiepe van de vier abdijvijvers namelijk ideaal voortplantingsgebied voor de kleine watersalamander. Ook kikkers, padden, libellen en waterjuffers profiteren van het ondiepe water dat sneller opwarmt. Daardoor is de vierde vijver van groot belang in het natuurbehoud van het abdijdomein”, weet Wadera. “Droogleggen lijkt misschien ingrijpend, maar de methode is al eeuwen succesvol en volledig gebaseerd op natuurlijke processen. Zo blijft het een veilige en gedroomde habitat voor zeldzame soorten planten, vissen en amfibieën. Nu we de vijver opnieuw vullen, kunnen amfibieën er zich voortplanten en kunnen hun larven opgroeien zonder opgegeten te worden door aanwezige vissen.”

Lees gratis verder in onze app

Download gratis onze app om dit artikel verder te kunnen lezen,
beschikbaar voor Android en iOS.

Download in de App Store Ontdek het op Google Play
Paddentrek

Amfibieën overzetten

Naast de drooglegactie in Abdij van Park ondersteunt de stad vrijwilligers die amfibieën overzetten. Vaak moeten de dieren een weg oversteken in hun tocht naar beken en poelen. Ze lopen daarbij een groot risico om overreden te worden. Daarom helpen vrijwilligers ’s ochtends en ’s avonds op heel wat plaatsen in Leuven, waaronder Abdij van Park en in de vallei van Vlierbeek, met het overzetten van padden, kikkers en salamanders.

Om de oversteek veiliger te laten verlopen, zet de stad signalisatieborden in de Abdijstraat, Norbertijnenstraat, Schoolbergstraat, Groddeweg en Holsbeeksesteenweg en een amfibieënscherm aan de Holsbeeksesteenweg.

“Met de signalisatieborden maken we weggebruikers attent op overstekende amfibieën. We vragen hen om extra aandachtig te zijn en hun snelheid te matigen, in het belang van de dieren én de vrijwilligers”, aldus Van Oppens.

Lees meer over