Stad Leuven verbiedt online cantussen

Dronken man vergist zich van huis
Studenten mogen in Leuven geen online cantussen meer organiseren. Dat hebben de stad en de politie beslist. Volgens de stad heeft de beslissing niks te maken met corona, maar met sociale controle.

Nu het coronavirus opnieuw wild om zich heen slaat, zoeken studentenverenigingen alternatieve manieren om hun activiteiten te organiseren. De traditionele cantussen om nieuwe studenten welkom te heten, werden sinds september bijvoorbeeld niet in een feestzaal, maar gewoon op het eigen kot georganiseerd, via Zoom. Coronaproof, dat wel, maar de stad Leuven zag het toch niet graag gebeuren.

Het stadsbestuur besliste om geen goedkeuring meer te verlenen voor dit soort evenementen. “Dat heeft niks te maken met corona, maar met sociale controle”, zegt Thomas Van Oppens, schepen van Studentenzaken (Groen) in studentenweekblad Veto. “Het is een risico als mensen alleen in hun kot beginnen te drinken en er niemand is om zich over hen te ontfermen. Ik ben absoluut voor persoonlijke vrijheid, maar we moeten wel zorg dragen voor onze eerstejaarsstudenten.”

Aan VTK, de studentenkring die een aanvraag voor een online cantus indiende maar geen toelating kreeg, verklaarde de stad twee andere motivaties. Enerzijds zouden online cantussen voor verspreide overlast kunnen zorgen, anderzijds zouden ze kunnen aanzetten tot samenhokken.

De studentenkringen begrijpen de beslissing enerzijds, maar vinden het jammer dat hun plannen niet konden doorgaan, temeer omdat ze perfect coronaproof waren. Blijft de vraag of studenten volgende keer nog een toelating zullen aanvragen. Want een online cantus gebeurt niet op het openbaar domein, maar in het eigen kot.

Lees meer over