Stad Leuven start met intense rattenbestrijdingscampagne

Rat
In elke stad huizen er ratten, ook in Leuven. "Dat is normaal. Maar ratten kunnen in sommige situaties wel - voor overlast zorgen. Ze veroorzaken schade door te knagen aan houtwerk, elektriciteitsleidingen en pvc-buizen. Ze graven tunnels onder funderingen en gaan er op zoek naar voedsel. Reden genoeg dus om de rattenpopulatie onder controle te houden en waar nodig ze te bestrijden/in te perken", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

“We gaan een gespecialiseerde firma aanstellen die 2 maal per jaar, in het voor- en in het najaar, een grote rattenbestrijdingscampagne zal uitvoeren.” aldus schepen Vansina.

De firma zal vooral te werk gaan in het rioolstelsel van de stad. "Leuven telt zo’n 16.000 riooldeksels. In de binnenstad plaatsen we om de twee deksels een chemisch bestrijdingsmiddel. Buiten de ring zal dat om de drie deksels zijn. In totaal gaat het om zo’n 6.000 riooldeksels die twee keer per jaar zullen gecontroleerd worden", vertelt Vansina.

“Daarnaast blijft onze eigen dienst Wegen en Rioleringen ook specifieke bestrijdingscampagnes uitvoeren op plekken waar we meldingen krijgen van overlast", aldus Dirk Vansina. Vaak creëren mensen onbewust de ideale leefomstandigheden voor ratten en muizen. Iedereen kan dus helpen om de populatie onder controle te houden. Ratten worden aangetrokken door voedsel. "Sluit daarom voedselvoorraden in huis goed af. Composteer tuinafval en keukenafval in je tuin maar gooi geen gekookt eten of vlees op de composthoop want dat trekt net muizen en ratten aan. Heb je toch last van ratten en muizen op privéterrein? Je krijgt van de stad advies en gratis vergif om ze te bestrijden. Je kan terecht in het stadskantoor en bij de dienst stadsreiniging", zo geeft Vansina mee.

Lees meer over