Stad Leuven ondersteunt handel en horeca

19 maart 2020 | 11u51 | Gepost door redactie
Stad Leuven ondersteunt handel en horeca
Voor alle getroffen sectoren, ook handel en horeca, bekijkt Stad Leuven momenteel wat de mogelijke steunmaatregelen zijn.
Het bericht Stad Leuven ondersteunt handel en horeca verscheen eerst op Leuven Actueel.

Door de toenemende coronacrisis zijn door de Nationale Veiligheidsraad  op 17 maart extra maatregelen uitgeschreven. Hierdoor wordt het sociaal contact buiten de familiale kring ingeperkt, onder meer door het sluiten van niet-essentiële handel en dienstverlening.

Prioriteiten stellen
Daarom wil de stad Leuven in de eerste plaats de medische gevolgen van de corona-epidemie onder controle houden. De beleidslijn van de stad is duidelijk: iedereen werkt onder het motto ‘flatten the curve’. Dat wil zeggen dat we de verspreiding van het virus zodanig proberen te vertragen zodat onze vele uitstekende ziekenhuizen gedurende de hele coronacrisis goed kunnen blijven functioneren. Het schepencollege overlegt met alle mogelijke partners en komt dagelijks samen om de nodige maatregelen te treffen. Daarnaast werken de stadsdiensten echter ook al aan de maatregelen die nodig zijn om het normale leven zo snel als mogelijk te hervatten als de pandemie eenmaal voorbij is.

Schepen van Handel Johan Geleyns legt uit: “De impact van deze gezondheidscrisis op onze handel en horeca is immens. Als zelfstandigen hebben zij immers geen stevige terugvalbasis. De winstmarges in de horeca zijn laag, en de retailsector gaat ook door een moeilijke transitie. In Leuven doen we daarom niet mee aan het politieke opbod volgens de waan van de dag, maar werken we verder aan de gepaste maatregelen op het juiste moment én in overleg met de sector.”

Gepaste maatregelen op gepast moment voor élke sector
Naast de maatregelen van de hogere overheid, werkt de stad daarom aan specifieke maatregelen  om handelaars en horeca-uitbaters maximaal te ondersteunen. Die treden in werking van zodra de maatregelen om corona te bestrijden opgeheven worden. We focussen ons hierbij op alle ondernemers uit Leuven en zijn deelgemeentes en bekijken specifiek wat elke sector nodig heeft. De stadsdiensten zijn volop bezig met het in kaart brengen van adequate steunmaatregelen. Voor elke sector volgen we op wat de problemen zijn en wat er speelt. Alles is daarbij bespreekbaar.

Schepen Geleyns licht dit toe: “Voor het bepalen van die efficiëntste steunmaatregelen vertrekken we van onze kracht en dat is net het intens overleg met onze verschillende vakorganisaties. Als we tijdens en na de crisis blijven samenwerken en aan hetzelfde zeel trekken dan geraken we er ook samen terug uit, hoe moeilijk het ook wordt. We roepen iedereen dan ook op om na de crisis van Leuven opnieuw een bloeiende, ondernemende stad te maken. Waar de slogan nu ‘blijf in uw kot’ is, maken wij er, eenmaal alles voorbij is, ‘kom uit uw kot’ van.”

Foto: Frederic Hecq

Het bericht Stad Leuven ondersteunt handel en horeca verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over