Stad Leuven krijgt 80.000 euro om jeugdwerking diverser te maken

speelplein
De stad Leuven ontvangt een subsidie van 80.000 euro om jongeren met een migratieachtergrond of beperking aan te sporen om lid te worden van een jeugdbeweging. De Vlaamse overheid lanceerde het project ‘Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk’ om werk te maken van meer diversiteit binnen de jeugdbeweging. Verbindingsambassadeurs slaan een brug tussen jeugdverenigingen en doelgroepen die minder makkelijk de weg naar een jeugdvereniging vinden. Dit project wordt uitgerold in heel Vlaanderen. Er werden 19 projecten gekozen in 40 steden en gemeenten. Ook Leuven werd geselecteerd.

”De jeugdbeweging is iets typisch Vlaams en daarom vaak onbekend bij ouders en kinderen met een migratieachtergrond. Daarom werken we met voorbeeldfiguren in de animatoren- of leidingsploegen die kunnen tonen dat iedereen welkom is in de jeugdbeweging en op het speelplein”, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. “Vrienden maken en ravotten met anderen is zo belangrijk in de ontwikkeling van een kind dat we alle kinderen de kans moeten geven hier aan deel te nemen. We stellen vast dat kinderen met een beperking of migratieachtergrond moeilijk de stap zetten naar speelpleinwerking of de jeugdbeweging. Daarom moeten we hen stimuleren en de drempels wegwerken die vandaag nog bestaan. Het is voor ons van belang dat elk kind kansen krijgt om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.”

Leuvens project ‘Meer rolmodellen en diversiteit in jeugdbeweging en speelplein’
Door jongeren in te zetten als verbindingsambassadeur, wil de stad kinderen met een migratieachtergrond én hun ouders toeleiden naar de jeugdbeweging en het speelplein.

In Leuven loopt al enkele jaren een succesvol project met outreachende jongerenwerkers. Zij stappen actief naar kinderen en jongeren met een migratieachterstand om uit te zoeken wat ze graag doen. Ook gaan ze bijvoorbeeld met hen mee naar de jeugdbeweging. Zo kunnen ze er eens van proeven. Eenmaal ze het leren kennen zijn ze meestal enthousiast en overtuigen ze ook vriendjes om mee te doen. Maar het is een heel intens proces.

Met de extra middelen kan de stad dit project nu verder uitwerken. Enerzijds zal er ingezet worden op extra ondersteuning voor animatoren tijdens de speelpleinwerking. Via een toegankelijk coachingtraject zal de stad huidige en toekomstige animatoren opleiden en hen de nodige handvaten bieden om binnen een diverse deelnemersgroep te functioneren. De stad zal ook trachten om animatoren met migratieachtergrond aan te trekken als voorbeeldfiguren.

Anderzijds zoekt de stad verder naar   manieren om kinderen en ouders met migratieachtergrond te bereiken. Via de film ‘Jeugdbeweging: meer dan spelen alleen’ wil de stad hen kennis laten maken met en warm maken voor jeugdbewegingen. In deze film getuigen vijf anderstalige/meertalige jongeren in hun moedertaal over hun ervaring in de Scouts of Chiro. Op die manier fungeren ze als rolmodellen en brugfiguren. De film wordt vertoond in de OKAN-klassen (OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers).

Schepen van jeugd Dirk Vansina is tevreden. ‘We kregen het goede nieuws dat de stad 80.000 euro zal ontvangen van Vlaanderen. Zo kunnen we nog meer inzetten op inclusie binnen het jeugdwerk. We werken er al langer aan, en nu krijgt dit project een extra boost dankzij de subsidie.’

De stad Leuven werkt voor dit project samen met verschillende partners: vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven, Koning Kevin, vzw Buurtwerk 't Lampeke, Gouw Oost-Brabant.

Lees meer over