Stad Leuven bedankt al haar vrijwilligers tijdens Week van de Vrijwilliger

vrijwilliger
Tijdens de Week van de Vrijwilliger, van 27 februari tot 7 maart, bedankt de stad Leuven al haar vrijwilligers. En dat zijn er heel wat. Maar liefst één op de zes Leuvenaars zet zich in zijn vrije tijd belangeloos in voor een ander. Het is mede dankzij de vrijwilligers dat Leuven een zorgzame stad is, waar aandacht voor elkaar centraal staat. Via allerlei acties zet de stad deze mensen dan ook in de bloemetjes tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Zo versturen Leuvense vrijwilligerswerkingen postkaartjes naar hun vrijwilligers en biedt de stad heel wat informatie en advies, gratis vormingen en inspiratiesessies aan. Er vindt ook een online bedankingsevenement plaats op donderdag 4 maart om 20 uur, in samenwerking met de KU Leuven. Tijdens dit evenement, dat je online kan volgen via leuven.be/bedanking-vrijwilligers, bedanken burgemeester Mohamed Ridouani en rector van de KU Leuven Luc Sels alle Leuvense vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme.

“Het jaar 2020 was door de coronacrisis een moeilijke periode voor iedereen, zeker ook voor vrijwilligers”, vertelt Bieke Verlinden, schepen voor zorg en welzijn. “Sommige organisaties moesten omwille van de maatregelen hun vrijwilligerswerkingen tijdelijk stopzetten. Hierdoor zagen heel wat mensen noodgedwongen hun vrijwilligerswerk wegvallen, vaak een plek van warme ontmoetingen, boeiende leerkansen, zinvolle en leuke vrijetijdsbesteding. Andere organisaties hadden dan weer extra nood aan helpende handen en verwelkomden talrijke nieuwe vrijwilligers.”

Engagement tijdens corona
Tijdens de coronacrisis ontstond een golf van solidariteit onder de Leuvenaars. Duizenden inwoners meldden zich aan bij Leuven Helpt, het platform dat de stad opstartte om mensen te helpen met boodschappen, naar de apotheek of post gaan, wandelingen of telefoontjes … Leuven Helpt bleek een goede manier om zowel burenhulp te ondersteunen, als vraag van vrijwilligerswerkingen en aanbod van Leuvenaars bij elkaar te brengen. De stad maakte het platform dan ook permanent. Inwoners kunnen op een eenvoudige manier hulpvragen stellen en Leuvenaars kunnen op één plaats terecht om zich te engageren.

“Leuven Helpt is natuurlijk maar een van de vele manieren om in onze stad aan vrijwilligerswerk te doen. We zijn als stad erg trots op de immense solidariteit die overal werd getoond. Vrijwilligers maken van Leuven een verbonden en warme gemeenschap”, zegt Bieke Verlinden. Leuvenaars kunnen bijvoorbeeld buddy worden voor anderstalige nieuwkomers of zwerfvuil opruimen, als compostmeester meewerken, als vrijwilliger helpen bij de buurtcentra en tal van andere organisaties.

“We waarderen de vele manieren waarop het lokale vrijwilligerswerk een meerwaarde vormt voor onze stad. We bouwen graag verder op de ongelofelijke solidariteit, het engagement en de betrokkenheid van het voorbije jaar. Tijdens de Week van de Vrijwilliger willen we dan ook iedereen oprecht bedanken voor zijn inzet”, besluit Verlinden.

Wil jij graag vrijwilligerswerk doen in Leuven? Voor meer informatie kan je contact opnemen via vrijwilligerswerk@leuven.be of 016 27 26 67 of neem een kijkje op https://www.leuven.be/vrijwilligerswerk.

Lees meer over