Stad en KU Leuven kopen NMBS-gronden voor ontwikkeling wetenschapspark Leuven Noord

Leuven Noord

Stad Leuven en KU Leuven hebben na een openbare verkoop de site Leuven Noord verworven van NMBS. De site is een strook van ruim 24 hectare tussen de spoorlijn, de Kesseldallaan en de Eénmeilaan.

De beide partners zullen binnen hun samenwerkingsverband BV Wetenschapspark Leuven-Noord de site ontwikkelen tot een nieuw wetenschapspark, om zo de vraag naar ruimte voor de groeiende kenniseconomie in Leuven te beantwoorden en Leuven verder op de kaart te zetten als regio voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap.

Lees meer over