Stad doet mee aan de Maai-mei-niet-actie

mmn
De stad zal op een aantal plaatsen in de stad het gras langer laten groeien. 

De groendienst van de stad beperkt het maaien om de biodiversiteit de bevorderen. “Door de toenemende droogte en de klimaatopwarming hebben we meer groen in de stad nodig. Wie deze maand weelderige bermen en hogere grasweides ziet, mag dus gerust zijn dat dit een bewuste keuze is”, zegt schepen van Openbaar Groen, Lalynn Wadera (Vooruit).

De bloemetjes en de bijtjes
Onderzoek wijst uit dat een kort gemaaid gazon de levenscyclus van de natuur afremt. “Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel. Een aantal van hen is met uitsterven bedreigd. Dat is nadelig voor ons allemaal, want zonder bijen en vlinders geen bloemen en dus ook geen vruchten om van te eten. Bloemen laten groeien in grasweides is dus van levensbelang voor mens en natuur”, zegt schepen Wadera.

Daarnaast zijn hogere grassen ook voordelig voor het klimaat. Ze halen meer CO2 uit de lucht en zorgen ervoor dat het regenwater dat in de grond sijpelt beter vasthoudt. “In de zomer kan het in de stad al snel een paar graden warmer zijn dan op andere plaatsen. Dat zorgt ervoor dat water sneller verdampt. Door de grassen langer te laten groeien, houden we het water beter vast, wat op zijn beurt weer een verkoelend effect heeft”, aldus schepen Wadera.

Niet overal
Niet op alle plaatsen laat de stad het gras groeien. Op centrale zones in parken, waar mensen spelen, sporten en picknicken, blijft ze wel intensief maaien. Daarnaast moet het openbaar domein ook verkeersveilig blijven. Naast fietspaden en bij kruispunten blijft daarom een strook van een halve tot één meter kort. 

Lees meer over