Stad bekijkt mogelijkheden voor een rijstrook minder op ring

15 januari 2022 | 17u02 | Gepost door annpeeters
Tiensepoort
Samen met de Vlaamse Overheid bekijkt stad Leuven om op sommige plaatsen de ring te versmallen tot 1 rijstrook.

Op sommige stukken van de ring wil het stadsbestuur in de toekomst minder rijbanen dan vandaag, slechts één in elke richting dus. Op die manier zou er plaats vrijkomen voor meer groen, voor fietserspaden, voetpaden en eventueel voor een busbaan. De stad onderzoekt deze piste momenteel met de Vlaamse Overheid en wacht de resultaten van de studie af.

Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer: "Enige tijd geleden is bekeken of het mogelijk is om éénrichtingsverkeer in te voeren voor de hele Leuvense ring, maar dat blijkt moeilijk haalbaar. Nu loopt er een studie voor de herinrichting van de Tervuursevest. We onderzoeken met open visie de mogelijkheden en willen voor alle weggebruikers een vlotte en veilige doorgang bieden. Ook willen we rekening houden met de omwonenden. Over de studie zelf kan ik nog niet veel vertellen, die loopt nog."

Verder wil het stadsbestuur op verschillende vesten de verkeerslichten aanpassen naar vierkant groen, de eerste plaats waar dit zal ingevoerd worden is de Tiensepoort. 

Bereikbaarheid en doorstroming centraal

Via de pers verneemt N-VA Leuven dat het Leuvens stadsbestuur momenteel de mogelijkheid onderzoekt om op sommige plaatsen op de Leuvense ring in elke richting een rijbaan te schrappen: "Wij staan voor een evenwichtig en realistisch mobiliteitsbeleid waar voetganger, fiets, auto en openbaar vervoer elk hun plaats hebben. Daarom vragen we het stadsbestuur om de blinde ideologische strijd tegen bewoners en bezoekers met een auto te stoppen. Het versterkt de boodschap dat bezoekers hier niet welkom zijn met de auto, vermindert de bereikbaarheid, ondermijnt onze handel en perkt de leefbaarheid van de stad voor Leuvenaars met een auto in. Het groene stappenplan tegen bewoners met een auto wordt steeds duidelijker: eerst auto’s bannen uit het centrum en ze met het circulatieplan naar de ring duwen. Vervolgens de ring dichtknijpen, het aantal bewonersparkeerplaatsen drastisch reduceren en overal zone 30 invoeren zonder behoefteanalyse. Voor dit soort fundamentalisme passen we.”

Zeger Debyser, gemeenteraadslid: “Bij de invoering van het Leuvense circulatieplan in 2016 koos het stadsbestuur ervoor om de Leuvense binnenstad in te delen in verschillende stadsdelen, met voor ieder stadsdeel een lus die het autoverkeer moet volgen.  Daarenboven kwamen er verschillende eenrichtingsstraten en knips om het autoverkeer binnen één stadsdeel te houden. Wie met de auto van stadsdeel naar stadsdeel wil rijden, kan dat sinds het circulatieplan enkel via de ring doen, waardoor het autoverkeer op de ring toenam. En nu wil het stadsbestuur op sommige plaatsen op diezelfde ring een rijbaan gaan schrappen? Wij stellen ons daar ernstige vragen bij. Leuven heeft nu al te kampen met heel wat klachten over bereikbaarheid, dus het laatste wat we nodig hebben is dat daar nog een schepje bovenop wordt gedaan. Na de invoering van de algemene zone 30, is dit weer een plan dat meer lijkt ingegeven vanuit een ideologische strijd tegen de wagen, dan vanuit veiligheid en bereikbaarheid. En daar passen wij voor. We zullen de bevoegde schepen hierover dan ook ondervragen tijdens de commissie mobiliteit en erover waken dat bereikbaarheid en doorstroming centraal staan bij de verdere uitwerking van deze plannen. ”

Leefbaarheid Tervuursevest

De N-VA is wel tevreden met de studie die gepland is om de leefbaarheid van specifiek de Tervuursevest te verhogen, maar het schrappen van een rijstrook zou als resultaat meer file en minder leefbaarheid opleveren. Een heraanleg die de luidruchtige betonplaten uit de jaren 70 vervangt, groen toevoegt, het canyoneffect aanpakt en de aanblik van een autostrade verandert door o.a. de verlichting te vervangen, kan voor betere leefbaarheid zorgen. We pleiten er wel voor dat die studie het hele stuk tussen de Naamse Poort en de Tervuurse Poort zou bekijken.

Lees meer over