“Sportinfrastructuur, webshopsteun en troostplekken verlichten coronapijn”

26 juni 2020 | 10u24 | Gepost door redactie
“Sportinfrastructuur, webshopsteun en troostplekken verlichten coronapijn”
Tijdens de gemeenteraad van 29 juni wordt het Leuvense coronaplan voorgesteld. “Voor CD&V Leuven zijn bewegen en webshoppen, troostplekken, een interreligieuze bijeenkomst en het verder blijven verzamelen van computers belangrijke aandachtspunten”, zegt fractieleidster Liesbeth Vandermeeren.
Het bericht “Sportinfrastructuur, webshopsteun en troostplekken verlichten coronapijn” verscheen eerst op Leuven Actueel.

De stad heeft grote inspanningen geleverd om een coronasteunplan klaar te stomen tegen de komende gemeenteraad. Voor CD&V Leuven zal fractieleidster Liesbeth Vandermeeren hierover het woord nemen. Vijf punten uit het plan verdienen bijzondere aandacht.

  1. Sport verhoogt weerstand

De lockdown maakte bij de Leuvenaar tijd vrij. Die vulden velen op met beweging en sport in eigen buurt. Door laagdrempelige sportactiviteiten in het coronaplan op te nemen, willen we zoveel mogelijk Leuvenaars aan het bewegen krijgen: “Zo zullen Leuvenaars van alle leeftijden tijdens de zomer kunnen deelnemen aan sportsessies in hun buurt.” CD&V-fractieleidster Liesbeth Vandermeeren gaat nog een stap verder: “Om echt elke Leuvenaar aan het sporten te krijgen, moeten we ook laagdrempelige sportinfrastructuur in de verschillende buurten ter beschikking stellen.” Ze denkt hierbij aan het installeren van nieuwe beweegbanken en outdoor fitnesstoestellen in de Leuvense parken. Zin in een potje basket in Sint-Maartensdal, of een partijtje badminton in Casablanca? Het sportmateriaal kan ter beschikking gesteld worden via de buurtcentra.

  1. Webshoppen naast beleving

Webshoppen was allang bij de Leuvenaar ingeburgerd, nog voor de coronacrisis. De stad en CD&V Leuven zetten aanvankelijk in op het promoten van Leuven als shoppingstad: een levendige, bruisende plek waar Leuvenaars en bezoekers gezellig kunnen shoppen bij lokale handelaars. “Tegelijkertijd inzetten op webshoppen voelde aan als tegenstrijdig, maar ondertussen weten we wel beter”, zegt Liesbeth Vandermeeren. “Vele handelaars bieden ondertussen online shoppen aan, de enige manier om hun product te verkopen gezien de gewijzigde omstandigheden. Daarnaast verliezen we uiteraard het fysieke belevingsaspect van de shopervaring niet uit het oog.”

We willen lokale Leuvense handelaars op drie vlakken faciliteren bij het webshoppen. Eerst en vooral moeten we inzetten op communicatie. Zo weten Leuvenaars en bezoekers dat lokaal webshoppen mogelijk is en waar ze hiervoor terecht kunnen. Het platform ‘webshoppeninLeuven.be’ zetten we verder en volgen we op, zodat het aanbod van Leuvense winkel- en horecazaken online eenvoudig terug te vinden blijft. Ten slotte is logistieke ondersteuning een must. Zo denkt Vandermeeren aan een pakjesautomaat in het stadscentrum waar Leuvense handelszaken na sluitingstijd bestellingen kunnen achterlaten. Van zodra het pakje in de automaat zit, krijgt de klant een code om het af te halen. Om trouw te blijven aan ‘koop lokaal’, stellen we deze automaat enkel ter beschikking aan lokale Leuvense handelszaken. Zo is het voor onze lokale handelaars logistiek eenvoudiger en goedkoper om, naast het draaiende houden van de fysieke winkel, ook online bestellingen te verwerken.”

  1. Herdenking gezondheidscrisis

CD&V-gemeenteraadslid Karin Brouwers vestigt de aandacht op de herdenking van deze ongeziene gezondheidscrisis. Het Leuvens coronasteunplan heeft oog voor inwoners die op een ongewone en soms ontoereikende manier afscheid moesten nemen van familie en vrienden. Daarnaast wil Stad Leuven deze moeilijke periode als lokale gemeenschap verwerken. Hiervoor gaan we op zoek naar rituelen om zowel collectief, als individueel te herdenken, te rouwen en te verwerken. Karin Brouwers geeft alvast een voorzet met troostende voorstellen en toekomstige herdenkingsmogelijkheden van helden en slachtoffers.

Troostplekken

Leuvenaars die een dierbare verloren zonder de gangbare afscheidsrituelen zoeken in de eerste plaats troost. Ferm, de grootste Vlaamse vrouwenorganisatie met zetel in het Leuvense Wijgmaal, nam een prachtig initiatief: de troostplekken. Dat is een openbaar stukje groen, waar je bloembollen kunt planten die in de lente van 2021 zullen openbloeien in de nabijheid van een troostpaneel met inspirerend gedicht. Brouwers ziet in de recent door de stad verworven Vijvers van Bellefroid een  geschikte locatie, maar de vele Leuvense bossen, abdijen en andere idyllische plekjes bieden zeker ook mogelijkheden. De stad zou met Ferm en lokale verenigingen kunnen samenwerken om Leuvense troostplekken aan te leggen”, aldus Brouwers.

Herinneringsfontein op Martelarenplein

Tot 28 juni kun je je idee voor het Martelarenplein op leuvenmaakhetmee.be posten. Brouwers: “Ikzelf heb alvast mijn idee om een kunstzinnige fontein op het Martelarenplein te installeren op de website geplaatst.” Die fontein verbeeldt onze tranen voor wie ons verliet, maar ook het zweet en het stille verdriet van de ingepakte zorgverstrekkers, beelden die op ons netvlies gebrand staan. Dit uiteraard in correlatie tot, en met respect voor het bestaande oorlogsmonument.

Panorama Kesselberg

Een derde idee van Brouwers sluit aan bij de herontdekking van natuur en mooie plekken in eigen omgeving. “Ik ontdekte na 15 jaar opnieuw de Kesselberg, waar de groendienst in mijn periode van schepen van jeugd (2005) een speelbos inrichtte. Het informatiebord uit 1996 op de panoramische Kesselberg is stilaan aan vervanging toe. Zo staat de Imec-toren er nog niet op. Samen met een opfrissing kan hier tevens een herdenkingsplek worden ingericht met troostende of hoopvolle woorden en bankjes met gedichten of tekstjes van de Leuvenaars.” Die kunnen Leuvenaars via een oproep indienen. Niet gebruikte teksten kunnen gebundeld worden in een publicatie en/of website.  Ook kunnen we een kunstenaar – met coronamiddelen voorzien voor cultuur – de opdracht geven om samen met wandelclubs, de buurt of natuurverenigingen een uitkijkplatform te ontwerpen dat zowel herinnert aan de vernietigende, als helende kracht van de natuur. Dat kan in eenvoudige, natuurlijke materialen type Ad Wouters, of iets spectaculairder genre Vlooybergtoren.

“De coronacrisis daagt ons ernstig uit. 2020 zullen we voor altijd herinneren. Tegelijk maakt corona ook ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los, besluit Brouwers.

  1. Herkansing Pasen en Ramadan

Zowel Pasen als de Ramadan vielen tijdens de lockdown. Voor moslims is de Ramadan de gezelligste maand van het jaar met veel verbondenheid onder de vastenden. De moskeeën bleven dicht en iftars met mensen buiten het eigen gezin waren verboden. Voor de christenen is Pasen een kerkelijk hoogtepunt. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de kerk dat Pasen niet in de kerken werd gevierd. Het gezellig samenkomen en gemeenschapsgevoel van alle generaties hebben beide geloofsgemeenschappen moeten missen. De teleurstelling om familiefeesten zonder familie was en is nog steeds enorm. Daarom wil CD&V, van zodra mogelijk, een interreligieus ontmoetingsmoment organiseren waar we elkaar écht ontmoeten en aan elkaar kunnen vertellen wat ons inspireert.

  1. Hergebruik laptops voor kwetsbare gezinnen

Tijdens de lockdown kregen kinderen en jongeren te maken met het nieuwe ‘afstandsleren’. In kwetsbare gezinnen was er echter vaak geen computer in huis. Daarom werden onder andere door kansarmoedewerkingen en serviceclubs laptops ingezameld. CD&V Leuven pleit ervoor een systeem op te starten om deze solidariteit ook in de toekomst verder te zetten. Afgeschreven laptops van bedrijven en particulieren kunnen verder worden ingezameld, opgeschoond en in samenwerking met de scholen en de kansarmoedewerkingen ter beschikking gesteld van kwetsbare gezinnen.

Het bericht “Sportinfrastructuur, webshopsteun en troostplekken verlichten coronapijn” verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over