Sporten met Big Brother? Open Vld Leuven ziet dat niet zitten

29 september 2021 | 12u06 | Gepost door annpeeters
Calisthenics
Stad Leuven kondigde, in samenwerking met Sport Vlaanderen, onlangs een proefproject aan om het sport- en beweeggedrag van iedere individuele sporter in Leuven te volgen en in kaart te brengen. Oppositiepartij Open Vld Leuven stelt zich ernstige vragen bij de installatie twee nieuwe camera’s die zullen kijken hoeveel mensen er sporten, hoe vaak, wanneer en welke beweegactiviteiten ze er beoefenen…

Fractieleider Alexandra Roumans: “Ik voel me ongemakkelijk dat ik zelfs wanneer ik in mijn eentje sport in het oog wordt gehouden door de overheid. We zijn als liberalen altijd voor een slimme stad geweest, maar er is nog altijd zoiets als recht op privacy. Je kan argumenteren dat dit een proefproject is, maar ik zie dit als een hellend vlak richting controlemaatschappij. Wat is het volgende onderwerp waar de overheid ons over zal monitoren in de publieke ruimte?”

Daarom vraagt Open Vld Leuven of er geen alternatieve manieren zijn om het sportgedrag in kaart te brengen. “Er kan bijvoorbeeld ook gewerkt worden met beweging- en gewichtssensors, dat heeft geen invloed op de privacy van de sporters én levert gelijkaardige inzichten op”, aldus Roumans.

Verder hebben de liberalen ook heel wat vragen over het respecteren van de GDPR-regels. “We hopen dat alles juridisch in orde is. Een overheid moet immers zelf het goede voorbeeld tonen. Zo verwachten we dat er een DPIA is opgemaakt”, zegt Roumans. Een DPIA of Data Protection Impact Assesment is een moeilijk woord voor een risicoanalyse van de gegevensbescherming. Daar is de belangrijkste vraag of de verzamelde gegevens genoeg beschermd worden en of niet iedere instantie of persoon toegang krijgt tot deze gegevens. Zo’n DPIA is verplicht bij een stelselmatige grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten, zoals dus bij de twee parken die zullen worden gemonitord (nl. Het Bruulpark en de Philipssite). Volgens het persbericht van de stad zou deze DPIA zijn opgemaakt, maar Open Vld Leuven heeft deze nog niet kunnen inkijken.

Tenslotte vraagt Open Vld Leuven zich ook af wat er na het proefproject zal gebeuren met de camera’s: “Hoe onschuldig dit proefproject ook lijkt, als het gaat om camera’s moeten we altijd best twee keer nadenken. We willen niet vervallen in een maatschappij waarbij er op iedere meter een camera of sensor staat die je, om welke reden dan ook, in de gaten houdt”, zo besluit Roumans.

Lees meer over