Sp.a dient klacht in tegen provinciale subsidie voor WK wielrennen 2021

18 november 2020 | 11u52 | Gepost door annpeeters
wk wielrennen
De sp.a-fractie zal een klacht indienen bij het binnenlands bestuur inzake het toekennen van een nominatieve subsidie vanuit de provincie Vlaams-Brabant aan het organisatiecomité WK 2021.

"Het klopt inderdaad dat wij als sp.a-fractie een klacht zullen indienen bij Binnenlands Bestuur inzake het toekennen van een nominatieve subsidie vanuit de provincie Vlaams-Brabant aan het organisatiecomité WK 2021", zegt provincieraadslid Marc Florquin.

"Aanleiding van deze klacht is in navolging van een klacht van N-VA in 2018 over de toekenning van andere nominatieve subsidies aan sportmanifestaties dewelke ook doorgingen op het grondgebied van Vlaams-Brabant. ( grote prijs Sven Nijs, Ronde Vlaams-Brabant enz.) Deze klacht werd toen gegrond verklaard door de bevoegde minister Homans wegens schendig van artikel 2 paragraaf 3 van het provinciedecreet. Het decreet stelt dat provincies niet meer bevoegd zijn voor grondgebonden materies."

Het gaat om een subsidie van 100.000 euro. 

Lees meer over