Softwaretoepassing ‘Mezuri’ maakt impact van sociaal werk in Leuven tastbaar

9 maart 2020 | 17u50 | Gepost door redactie
Softwaretoepassing ‘Mezuri’ maakt impact van sociaal werk in Leuven tastbaar
Stad Leuven is de trotste winnaar van de Slim in de Stad-prijs, een projectsubsidie die de Vlaamse Regering uitreikt aan innovatieve projecten in het kader van het Vlaamse stedenbeleid. Het toegekende bedrag van 145.000 euro, zal worden gebruikt om de innovatieve softwaretool ‘Mezuri’, die sociaal werk ondersteunt, verder te ontwikkelen en de gebruikersgroep te verruimen. Deze voormiddag, 9 maart, stelden de stad Leuven en de partnerorganisaties het project én de toekomstplannen voor in Kinderwerking Fabota.
Het bericht Softwaretoepassing ‘Mezuri’ maakt impact van sociaal werk in Leuven tastbaar verscheen eerst op Leuven Actueel.

Wie sociaal werk verricht als hulpverlener, coach of begeleider, weet dat het soms moeilijk is om inzicht te krijgen in het traject dat samen met mensen wordt afgelegd. Wat werkt en wat niet? Is de begeleiding goed op weg of wordt er iets over het hoofd gezien? Wie kan nog betrokken worden? “Begeleidingen van mensen in kwetsbare situaties zijn geen rechte lijn richting oplossing. Het is altijd een zoektocht die je samen aflegt. Er moeten keuzes worden gemaakt, er is soms twijfel, soms zie je de weg niet meer helder…”, zegt Lieven Verlinde, adjunct-coördinator van buurtwerk ’t Lampeke. De softwaretoepassing Mezuri werd ontwikkeld om dergelijke – vaak hobbelige en complexe – trajecten in het sociaal werk tastbaar te maken en zo hun impact beter in beeld te brengen. In tegenstelling tot vele klassieke registratietools, gaat Mezuri niet over cijfers, maar zet de software mensen en hun rechten centraal.

Getest en goedgekeurd
Buurtwerk ’t Lampeke ontwikkelde samen met Kunlabora, een Leuvense softwarebouwer, in 2018 een prototype van Mezuri. De tool werd uitgetest en verfijnd in een pilootproject met de gezinscoaches van Huis van het Kind Leuven en sociaal werkers van het CAW Oost-Brabant. De gebruikers zijn het volmondig eens: Mezuri is op vele vlakken een verrijking van het sociaal werk in Leuven. “Het is fijn dat met Mezuri ook de kleine stapjes die je samen zet, de kleine realisaties van de begeleidingen, zichtbaar worden. Die raken vaak raken ondergesneeuwd in de grotere problematiek. Maar het zijn net die kleine stapjes vooruit die zuurstof geven aan jezelf als begeleider, én aan het gezin waarmee je aan de slag bent”, aldus Mithymna Corke, procesbegeleider van de Werf Gezinscoach.

Slim in de Stad-prijs maakt verdere ontwikkeling en brede uitrol mogelijk
Stad Leuven diende samen met Kunlabora een projectdossier in bij ‘Slim in de Stad’. Het dossier werd met stip als hoogste gequoteerd. De juryleden loven het innoverende karakter en de verfrissende aanpak, evenals de wijze waarop maatschappelijke impact zo stadsbreed wordt gevaloriseerd. “Dit project biedt een antwoord op de uitdaging om structuur te brengen in ongestructureerde gegevens; het laat toe op toegankelijke wijze data te verzamelen en gegevens bij te houden en dusdanig zicht te krijgen op de ware impact.” Met de toegekende middelen gaan de stad en de partners Mezuri verder ontwikkelen en het gebruik ervan breed uit rollen in het Leuvense welzijnsveld.

Het bericht Softwaretoepassing ‘Mezuri’ maakt impact van sociaal werk in Leuven tastbaar verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over