Scholen mogen proclamaties organiseren

afstuderen
Scholen kunnen op het einde van dit schooljaar proclamaties organiseren voor leerlingen die afzwaaien. De richtlijnen die vanaf 9 juni ingaan voor feesten en recepties zijn van kracht. Binnen is het aantal aanwezigen beperkt tot 50, maar er is geen bovengrens voor proclamaties in de buitenlucht – zolang de andere veiligheidsmaatregelen gerespecteerd blijven. Het kader werd uitgewerkt in samenspraak met experts en met de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). “Dit soort overgangsrituelen zijn keibelangrijk”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Toen er door corona overgangsrituelen geannuleerd moesten worden, beseften we pas echt hoe waardevol een moment zoals een proclamatie is voor leerlingen, leerkrachten en ouders”.

Het was geen normaal schooljaar: er golden binnen het onderwijs strenge coronamaatregelen en veel leuke of ontspannende activiteiten werden zelfs geannuleerd. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) hopen dat de traditionele proclamaties voor laatstejaars wél kunnen doorgaan. Zo een proclamatie is immers een belangrijke ritueel in het leven van kinderen en jongeren, die na jaren afscheid nemen van een school die veel voor hen betekend heeft. Ook in het Deeltijds Kunstonderwijs en het Volwassenenonderwijs zijn proclamaties belangrijke scharniermomenten.

Er is nu een kader uitgewerkt dat scholen kunnen gebruiken om proclamaties te organiseren. Naast wetenschappelijke experts werd ook de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) betrokken bij de uitwerking. Proclamaties aan het einde van het schooljaar kunnen doorgaan volgens de regels die ook in de brede samenleving gelden voor feesten en recepties: binnen is het aantal aanwezigen beperkt tot 50 personen. Voor proclamaties in de buitenlucht is er geen bovengrens op het aantal aanwezigen zolang er tussen alle aanwezige bubbels een veilige afstand van 1,5 meter langs alle zijden bewaard kan worden. Scholen kunnen opteren om te werken met ofwel klasbubbels ofwel gezinsbubbels. Ook de andere voorzorgsmaatregelen moeten worden gehandhaafd. Het gaat dan bijvoorbeeld over geen eten en drinken doorgeven tussen bubbels, de registratie van de aanwezigen en een circulatiesysteem dat garandeert dat de aanwezigen gespreid blijven. 

“Corona dwingt scholen om anders om te gaan met proclamaties: ook met dit kader is het nog niet het onbevangen feestelijke moment van vroeger. Ik besef ook dat dit van de schoolteams heel wat geregel vergt, na een schooljaar waarin ze al veel extra corona-inspanningen hebben gedaan. Maar juist omdat het al geen normaal schooljaar was, verdienen leerlingen, leerkrachten en ouders wel een volwaardig afscheidsmoment om feestelijk te kunnen afsluiten met de afstuderende leerlingen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

"Een proclamatie is een mijlpaal in je leven”, zegt VSK-voorzitter Louis Notte. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor heel veel afstuderende 6e en 7e jaars en voor wie naar het lager of het middelbaar onderwijs gaat. Er is veel mogelijk binnen dit kader. Vorig schooljaar hebben een aantal scholen al bewezen dat ze creatief kunnen zijn met weinig. Nu er meer kan, verwachten we dat ze er opnieuw een echt feest van maken.”

Lees meer over