Schakelzorgcentrum voor regio Leuven klaar en stand-by voor opening van zodra Vlaanderen goedkeurt

12 April 2020 | 12u53 | Gepost door redactie
Schakelzorgcentrum voor regio Leuven klaar en stand-by voor opening van zodra Vlaanderen goedkeurt
Het regionaal schakelzorgcentrum op campus Pellenberg van UZ Leuven is volledig klaargemaakt voor opening en staat stand-by. De stad Leuven werkte de voorbije weken nauw samen met de ziekenhuizen en zorgpartners van de eerste lijn om het schakelzorgcentrum in te richten. “Dankzij de verenigde krachten van al die partners en de vlotte samenwerkingen hebben we op zo een korte tijd alles in orde kunnen brengen, zoals beschermingsmateriaal en voldoende personeel om dag en nacht patiënten te verzorgen. Zodra de Vlaamse Regering ons vraagt open te gaan, kunnen we openen,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Hij werd door de gouverneur aangesteld als voorzitter van de samenwerking tussen de eerstelijnszones, de 14 betrokken gemeenten en de ziekenhuizen.
Het bericht Schakelzorgcentrum voor regio Leuven klaar en stand-by voor opening van zodra Vlaanderen goedkeurt verscheen eerst op Leuven Actueel.

Het is de Vlaamse overheid die beslist of een schakelzorgcentrum mag openen.  Een schakelzorgcentrum is een centrum tussen ziekenhuis en thuisverblijf, waar patiënten opgevangen kunnen worden als de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Een schakelzorgcentrum laat toe om zoveel mogelijk bedden in het ziekenhuis beschikbaar te houden voor patiënten die dit het meest nodig hebben. Soms moet een uit het ziekenhuis ontslagen COVID-patiënt nog minimaal 7 dagen in quarantaine, andere ex-patiënten hebben doorlopende zorg nodig zoals zuurstoftherapie en revalidatietherapie, wat thuis niet altijd mogelijk is. Ook COVID-patiënten die niet in het ziekenhuis moeten opgenomen worden, maar ook niet thuis kunnen verblijven, kunnen er terecht, maar enkel op doorverwijzing. Ook om de reguliere ziekenhuiswerking en de behandeling van niet-COVID patiënten opnieuw op te bouwen, is het nodig dat de ziekenhuizen over voldoende capaciteit beschikken. Veel gewone afdelingen zijn immers omgebouwd tot COVID-units. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier het schakelzorgcentrum de woonzorgcentra kan ondersteunen.

“Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat een goede voorbereiding het verschil kan maken. Vandaar dat we niet afgewacht hebben om het centrum helemaal klaar te maken. Dagelijks volgen we samen met de partners de instroom van patiënten goed op en hierover rapporteren we aan Vlaanderen,” zegt Ridouani. “We zijn klaar en operationeel voorbereid wanneer Vlaanderen ons de vraag stelt om te openen.”

Zorgpersoneel volop in voorbereiding
Het regionaal schakelzorgcentrum voor Leuven heeft een eerste afdeling, waar 16 (post-)COVID-patiënten verzorgd kunnen worden. Ook een tweede afdeling met nog eens 16 bedden kan worden klaargemaakt.

De eerstelijnszones Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid hebben samen met Zorgzaam Leuven de voorbije weken hard gewerkt om het nodige zorgpersoneel voor het schakelzorgcentrum te vinden. In nauwe samenwerking met de huisartsenkringen en de thuiszorgdiensten kunnen zorgkundigen en verpleegkundigen van de thuiszorg aan de slag gaan in het centrum. Via Leuven Helpt wordt nog gezocht naar extra verpleegkundigen, en ook de lokale besturen spreken hun zorgnetwerk aan, om voldoende buffercapaciteit te hebben om de tweede afdeling te bemannen en genoeg personeel voor een lange periode te kunnen voorzien. Er zijn ook twee coördinerend apothekers die het medicatiebeleid bij opname, verblijf en ontslag op punt stellen en de overdracht naar de eerstelijn opvolgen.

Alle personeel dat aan de slag gaat in het schakelzorgcentrum kreeg een opleiding over de strikte hygiënische maatregelen die gelden bij verzorging van post-COVID-patiënten. Zo leerden ze omgaan met het specifieke beschermingsmateriaal en de strenge procedures om besmetting te voorkomen.

“Het is belangrijk dat het team van verschillende zorgverleners alle procedures en richtlijnen, maar ook elkaar goed leert kennen”, zegt Bart Tirez, voorzitter van de eerstelijnszone Leuven. “Op die manier garanderen we de best mogelijke zorg en creëren we vertrouwen.”

Logistiek huzarenstuk
Binnen het operationeel team, onder coördinatie van twee topambtenaren van stad Leuven, is hard gewerkt om de logistiek, catering en onderhoud op te zetten. Dankzij de samenwerking met verschillende partners is er op enkele dagen tijd een centrum ingericht dat voldoet aan alle strenge vereisten. De stadsdiensten en diensten van UZ Leuven hebben er alles aan gedaan om alle ruimtes zo in te richten dat ze beantwoorden aan alle standaarden voor hygiëne en kwaliteit van zorg, waarbij Zorgzaam Leuven de processen ter plaatse afstemt met ziekenhuizen en eerstelijn.

Medewerkers van stad Leuven hebben de voorbije dagen grote inspanningen geleverd om voldoende beschermend materiaal (mondmaskers, schorten, handschoenen…) voor het zorgpersoneel te kunnen voorzien. Het UZ Leuven voorziet de medische apparatuur om in het schakelzorgcentrum te gebruiken. Enkele stadsmedewerkers zullen in het schakelzorgcentrum het onthaal verzorgen en administratieve en logistieke taken voor hun rekening nemen.

“Er is de voorbije dagen en weken ontzettend hard gewerkt door heel veel mensen”, zegt burgemeester Ridouani. “Dankzij de gezamenlijke inspanningen en de aanwezige expertise in de zorgsector, is alles vlot verlopen, ondanks de soms moeilijke omstandigheden.”

Dr. Wim Tambeur, operationeel directeur UZ Leuven is eveneens onder de indruk van het werk dat alle partners de voorbije dagen samen geleverd hebben: “Het schakelzorgcentrum is ondergebracht in een recent vrijgekomen vleugel van revalidatiecentrum Pellenberg en is een ideale locatie om ernstig zieke COVID-patiënten in alle rust te laten herstellen. De ziekenhuizen stellen hun kennis en know how ter beschikking om het centrum opgestart te krijgen. We werken mee aan een leidraad om te bekijken welke patiënten het meeste baat hebben bij een verblijf in een schakelzorgcentrum. Het centrum is een goede aanvulling op de COVID-afdelingen die momenteel in campus Gasthuisberg  en het Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven operationeel zijn. Daar werden de voorbije weken in sneltempo al intensieve, niet-intensieve diensten en een medium care-afdeling opgericht voor coronapatiënten.”

Eerstelijnszones
Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Zo kunnen alle partners (thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, CAW, huisartsen, kinesisten, apothekers, geestelijke gezondheidzorgorganisaties, patiëntenverenigingen, ervaringsdeskundigen en lokale besturen) een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg garanderen. Leuven en deelgemeenten vormen de eerstelijnszone Leuven. De zone Leuven Noord omvat Boortmeerbeek, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Keerbergen en Tremelo. De zone Leuven Zuid bestaat uit Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek en Lubbeek. Het schakelzorgcentrum kan patiënten van al deze gemeenten opvangen.

Het bericht Schakelzorgcentrum voor regio Leuven klaar en stand-by voor opening van zodra Vlaanderen goedkeurt verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over