Resiterra en het Leuvens Historisch Genootschap komen tot overeenkomst

30 augustus 2021 | 16u52 | Gepost door annpeeters
Leuvens Historisch Genootschap redt glas-in-loodramen
Het juridisch geschil tussen projectontwikkelaar Resiterra en het Leuvens Historisch Genootschap komt tot een einde. Met een dading besluiten beide partijen samen te werken rond de ‘reminiscentie’ van de Hertogensite. De vereniging en de projectontwikkelaar zetten zich dus voortaan samen in om het historische verleden van de site extra in de verf te zetten. Daarnaast gaat er ook bij de archeologische activiteiten meer aandacht naar de geschiedkundige waarde van de vondsten.

De projectontwikkelaar en het LHG engageren zich ertoe om vooreerst de volledige geschiedenis van de zorgsite te beschrijven en te publiceren. Deze publicatie krijgt dan een plaats in het nieuwe Vesaliusproject, het toekomstige belevingscentrum van de KU Leuven en UZ Leuven op de Hertogensite.

Daarnaast gaat Resiterra het verdwenen of verwijderde erfgoed terug zichtbaar maken. Enerzijds door een historische gedenkplek op de site te voorzien. Daar komt dan een 3D-maquette met uitleg over zowel de verdwenen als de behouden elementen, zoals o.a. de voormalige ringmuur, de waltorens en de poorten, het Oud Gasthuis en het oude Klooster, het Sint-Pietersgasthuis, Oud Gasthuis en oud Klooster (CC), Sint-Pietersgasthuis, oude bebouwing Brusselsestraat en Kapucijnenvoer, het klooster Engelse nonnen, de Universitaire Ziekenhuizen Sint-Pieter en Sint-Rafaël (KUL-UCL) met de Verpleegstersschool Sint-Elisabeth, Hortus Botanicussite, Godshuis van de Zeven Wonden, ...

Anderzijds krijgen ook enkele waardevolle overblijfselen uit de kapel van de Verpleegstersschool een nieuw leven in dit project.

Verder gaan beide partijen een samenwerking aan rond historische archeologie op de Hertogensite. Op die manier zal er de komende jaren ook meer aandacht gaan naar archeologisch interessante vondsten op de bouwsite, waar tevens de experts van het Leuvens Historisch Genootschap bij betrokken worden.

Lees meer over