Renovatie en verbreding bovenbouw van het viaduct van Wilsele

17 februari 2020 | 10u15 | Gepost door redactie
Renovatie en verbreding bovenbouw van het viaduct van Wilsele
De Vlaamse Regering wil het verkeer op de E314 tussen Brussel en Aarschot vlotter laten rijden. Om die doelstelling te realiseren besliste ze in 2016 om een spitsstrook aan te leggen tussen Herent en Aarschot. Als voorbereiding op die spitsstrook renoveren ze vanaf april 2020 eerst het viaduct van Wilsele volledig. De werken zullen gedurende een jaar ernstige verkeershinder met zich meebrengen.
Het bericht Renovatie en verbreding bovenbouw van het viaduct van Wilsele verscheen eerst op Leuven Actueel.

“Vanaf april 2020 starten we met de renovatie en verbreding van de bovenkant van het viaduct in de rijrichting van Lummen. Die verbreding richting Lummen is noodzakelijk in het kader van de spitsstrook Herent-Aarschot. De huidige locatie van de afrit Wilsele-Vuntcomplex wordt opgenomen in die nieuwe spitsstrook. Om de afrit te behouden hebben we dus extra ruimte nodig op het viaduct”, zegt Veva Daniels, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Verbreding van de bovenbouw: nieuw wegdek en extra rijstrook

Het viaduct van Wilsele krijgt een volledig nieuw wegdek en een extra rijstrook in de rijrichting van Lummen. “Eerst strippen we de volledige bovenkant van het viaduct: het asfalt, de waterdichting in gietasfalt en de veiligheidsinrichting (leuningen en veiligheidsstootbanden) gaan eraf. Daarna bouwen we bovenop de betonnen liggers en het betonnen brugdek een nieuw wegdek op, bestaande uit een wegverharding met waterdichting en verschillende asfaltlagen. Ook de leuningen en veiligheidsstootbanden worden vervangen.”

Hinder op- en afrittencomplex Wilsele/Kessel-Lo

Over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer zal het verkeer op de E314 ter hoogte van het viaduct van Wilsele over versmalde rijstroken worden geleid. Volgens onze prognoses zullen de wachtrijen op de E314 aanzienlijk langer zijn dan tijdens de normale avondspits.

Tijdens de werken blijft de afrit komende van Brussel steeds open. De oprit richting Lummen en de oprit richting Brussel zal gedurende de volledige duur van de werken afgesloten worden, dit is van april 2020 tot en met maart 2021. De afrit komende van Lummen zal gedurende een half jaar afgesloten worden. Het afsluiten van een oprit of een afrit gaat altijd met veel hinder gepaard.

Omleidingen

Pechhavens en portieken

De spitsstrook zelf wordt aangelegd wanneer de werken op het viaduct zijn afgelopen. Vanaf de zomer van 2020 voert Wegen en Verkeer wel al de volgende voorbereidende werken uit:

  • Aanleg pechhavens:Tussen het complex van Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) en dat van Aarschot (nr. 22) worden in beide richtingen in totaal 34 pechhavens aangelegd, 17 in elke rijrichting. Dit zijn stroken langs de snelweg waar voertuigen met pech naar kunnen uitwijken zonder het verkeer te hinderen. Om de 750 komt zo’n pechhaven te liggen.
  • Plaatsen portieken:Wanneer de spitsstrook afgewerkt is, wordt met digitale borden op portieken over de snelweg aangegeven of de strook al dan niet toegankelijk is. De portieken zelf worden al in 2020 geplaatst.Over de totale afstand komen in totaal 17 portieken over de snelweg te staan.

De pechhavens en portieken worden telkens in blokken van 3 pechhavens tegelijkertijd aangelegd. In totaal zullen de werken zo’n 3 maanden duren. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over een afstand van zo’n 250 meter over versmalde rijstroken.

Aanleg spitsstrook

Vanaf juli 2021 staat de aanleg van het laatste deel van de nieuwe spitsstrook op de planning: vanaf de afrit Wilsele-Vuntcomplex (afrit 20) tot aan het op- en afrittencomplex van Aarschot (afrit 22). De spitsstrook zal pas in dienst genomen worden na fase 3 (in 2022).

De aanleg van de spitsstrook houdt verschillende kleinere ingrepen in:

  • Extra rijstrook richting Lummen: In de richting van Lummen wordt een extra strook aangelegd.
  • Bredere pechstrook richting Brussel:In de richting van Brussel wordt de pechstrook verbreed tot 4 meter, omdat er in de toekomst eenvoudig een spitsstrook kan worden aangelegd, moest dit noodzakelijk zijn.
  • Opbreken middenberm: De middenberm wordt opgebroken en vervangen door tijdelijke betonnen stootbanden (de zogenaamde ‘new jerseys’) met verlichting. Op het einde worden deze stootbanden vervangen door de definitieve, grotere exemplaren.
  • Vernieuwen asfalt: Het asfalt wordt in beide richtingen volledig vernieuwd.
  • Aanpassingen aan de op-en afrittencomplexen: aan de complexen van Holsbeek (nr. 21) en dat van Aarschot (nr. 22) worden aanpassingen doorgevoerd. Bepaalde op- en afritten worden verbreed om ze aan te passen aan de nieuwe situatie.

Tijdens de aanleg van de spitsstrook zal het verkeer op de E314 gedurende 2 maanden over twee versmalde rijstroken worden geleid in beide rijrichtingen. Tijdens de werken aan de op- en afrittencomplexen van Holsbeek en Aarschot worden er tijdelijk opritten van de snelweg afgesloten.

 

Het bericht Renovatie en verbreding bovenbouw van het viaduct van Wilsele verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over