Reimund Bieringer benoemd tot nieuwe president van het Heilige Geestcollege en Leo XIII-Seminarie

ku leuven
De Vlaamse bisschoppen hebben, in samenspraak met de rector van de KU Leuven, professor Reimund Bieringer benoemd tot nieuwe president van het H. Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie in Leuven, met ingang op 1 september 2021. Professor Bieringer blijft tijdelijk president van het Justus Lipsiuscollege tot wanneer een passende opvolging zal zijn geregeld. Zij danken hem voor zijn bereidheid om deze verantwoordelijkheid te aanvaarden en wensen hem een vlotte doorstart toe.

De bisschoppen en de rector danken mgr Gabriel Quicke voor zijn inzet als president van het H. Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie (sinds 1 september 2018) en wensen hem een goede aanvang van zijn nieuwe taak als rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen in Rome.

Professor Reimund Bieringer (geb. 1957 in Homburg/Saar, Duitsland) is priester van het bisdom Spiers (Speyer, Duitsland), waar hij in 1988 tot priester werd gewijd. In 1986 behaalde hij het doctoraat in de theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 1990 is hij verbonden aan deze faculteit. Hij doceert Nieuwe Testament exegese (brieven van Paulus en evangelie van Johannes), bijbelse hermeneutiek, Bijbelgrieks, alsook 'Religie, Zingeving en Levensbeschouwing' aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.  Zijn onderzoek betreft de brieven van Paulus (vooral Romeinen en 2 Korintiërs), het Johannesevangelie, kunstgeschiedenis/iconografie en bijbelse hermeneutiek.  Professor Bieringer is lid van een groot aantal wetenschappelijke verenigingen. Hij is voorzitter van de Vlaamse Bijbelstichting en hij leidt de onderzoeksgroep "Exegese, Hermeneutiek en Theologie van het Corpus Paulinum en Corpus Johanneum".

Foto's: KU Leuven

Reimund Bieringer

Lees meer over