Rector Luc Sels opent academiejaar met oproep tot debat

Opening academiejaar
Waar wil de KU Leuven als universiteit voor staan, en hoe kunnen we blijven werken aan een omgeving waarin iedereen zich veilig, aanvaard en gerespecteerd voelt? Bij de opening van het nieuwe academiejaar trekt rector Luc Sels het debat op gang met een opmerkelijk statement over de waarden van onze universiteit. “Dit is geen opdracht van een rector alleen. Dit is een opdracht voor elk van ons.”

“Velen met mij kennen de KU Leuven als een warme en inclusieve organisatie, die haar onderzoek en onderwijs volop ten dienste stelt van mens en samenleving. Maar inclusief zijn houdt in dat je grenzen stelt: grenzen aan uitsluiting, aan stigmatisering, aan haat, aan geweld, aan machtsmisbruik, aan discriminatie, aan elke vorm van grensoverschrijdend gedrag waarin anderen worden uitgesloten of vernederd of waarin de stem van anderen wordt gesmoord”, aldus rector Luc Sels in zijn openingstoespraak.

Sels stelt dat de KU Leuven duidelijker dan voordien moet omschrijven waar de universitaire gemeenschap voor staat. Ze moet duidelijker grenzen stellen en specificeren wat niet kan. Hij trekt het debat op gang met een inclusie-statement waarin drie waarden centraal staan: veiligheid, respect en inclusie. Hij roept de academische gemeenschap op om met die waarden aan de slag te gaan. “Laat ik heel duidelijk zijn: de KU Leuven aanvaardt geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag. De menselijke waardigheid moet in al wat we zeggen en doen overeind blijven.”

Statement voor inclusie

De KU Leuven staat voor een veilige, respectvolle en inclusieve academische gemeenschap die zich als opdracht stelt haar onderzoek en onderwijs ten dienste te stellen van de samenleving, met een bijzondere aandacht voor de positie van de meest kwetsbaren. Dit is een verantwoordelijkheid voor elk lid van de universitaire gemeenschap. Leidinggevenden evenals personeel en studenten in bestuursfuncties hebben een bijzondere voorbeeldfunctie.

  • Veilig

Iedereen die deel uitmaakt van de KU Leuven moet zich veilig en gewaardeerd kunnen voelen als persoon. De KU Leuven biedt een open klimaat waarin eenieder het recht heeft op vrijheid van leren, ontwikkelen, denken en spreken in een veilige omgeving die ondersteuning biedt.

De KU Leuven aanvaardt geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag, uitsluiting, stigmatisering, haat, geweld, machtsmisbruik, racisme of discriminatie.

  • Respectvol

De KU Leuven is een plaats waar medewerkers en studenten op een waarderende en respectvolle manier met elkaar omgaan en respect hebben voor elkaars integriteit. Respect uit zich ook in stijl, toon en aanspreekvorm bij elke communicatie en in een verbindende overlegcultuur. Vanuit een open en lerende houding zetten we in op dialoog en het versterken van wederzijds begrip.

  • Inclusief

We zorgen ervoor dat iedereen die studeert aan of werkt bij de KU Leuven zich thuis voelt in onze gemeenschap, zonder onderscheid naar afkomst, huidskleur, gender, geaardheid, religie, overtuiging, etc. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor wie met specifieke beperkingen geconfronteerd wordt. Als organisatie wordt de KU Leuven sterker wanneer we diverse talenten inzetten op hun sterktes én hun kwetsbaarheden omarmen.

Rector Sels omschrijft dit statement bovendien als een canvas, een basis voor krachtige sensibiliserende acties, een grondslag voor de realisatie van een charter of gedragscode, een toetssteen voor het aangescherpte tuchtreglement.

Leren in engagement

Met de start van het academiejaar kondigt rector Sels ook het nieuwe universiteitsbrede initiatief ‘KU Leuven Engage’ aan. Via ‘KU Leuven Engage’ wil de universiteit studenten en personeelsleden motiveren en stimuleren om zich te engageren voor, samen met en vanuit personen en groepen in kwetsbare posities. “KU Leuven wil haar studenten opleiden tot kritische en verantwoordelijke wereldburgers met centrale waarden zoals diversiteit, duurzaamheid en solidariteit”, stelt de rector. ‘KU Leuven Engage’ moet die ambitie mee ondersteunen. Zo is het de ambitie dat elke student tijdens zijn loopbaan aan de KU Leuven minstens één keer een betekenisvolle maatschappelijke ervaring kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan studenten criminologie en theologie die in de gevangenis, samen met gevangenen, reflecteren over schuld en de zin en onzin van detentie. Of studenten handelswetenschappen die de bedrijfseconomische problemen van organisaties in de sociale economie aanpakken. Ook in het studentondernemerschap is er ruimte voor maatschappelijk engagement en sociaal ondernemerschap.

Opening academiejaar
© KU Leuven/Rob Stevens
Opening academiejaar
© KU Leuven/Rob Stevens

Dit is een image

Lees meer over