Rechter beslist dat bezetting in KU Leuven-college De Valk niet hoeft te stoppen

protest

De rechter heeft beslist dat de studenten die het KU Leuven-college De Valk bezet houden, dit mogen blijven doen en gaat daarmee lijnrecht in tegen de vraag van KU Leuven om De Valk te ontruimen.

De universiteit had, na een eigen verzoek aan de studenten, dat niet ingewilligd werd, een verzoekschrift ingediend om het gebouw te laten ontruimen, maar de rechtbank oordeelde dat dit disproportioneel was. De studenten moeten zich wel aan bepaalde regels houden, zoals verblijven op het gelijkvloers en de fysieke veiligheid van alle deelnemers garanderen. Als de regels worden overtreden, worden er dwangsommen opgelegd. De KU Leuven bekijkt nu de praktische gevolgen op vlak van veiligheid en hygiëne en benadrukt dat de veiligheid van studenten en personeel de hoogste prioriteit heeft.

"Wij zijn uiteraard opgelucht dat de rechter ziet dat geen van de aanklachten met betrekking tot veiligheid of het beperken van het recht tot arbeid van de werknemers van de KU Leuven klopt en dat wij enkel ons recht op vreedzaam protest uitvoeren", zeggen Farah Koolenbrander en Nicolas Vallaey. 

"Anderzijds zijn we erg verrast dat wij dit besluit via de pers hebben moeten vernemen. De KU Leuven heeft ons niet op de hoogte gebracht en is de afgelopen maand op geen van onze e-mails met verzoek tot open dialoog ingegaan. Na het verzoek van de universiteit om tegen maandagavond 18u te vertrekken, hebben wij onmiddellijk een aanvraag gedaan tot gesprek, waar nogmaals niet is op ingegaan." 

"Wij verzochten de KU Leuven meermaals om samen te zitten, maar het is de KU Leuven die, zonder enige communicatie, een eenzijdige rechtszaak tegen ons aanspande. Een rechtszaak die bovendien gebaseerd is op onterechte beschuldigingen en waarin wij geen mogelijkheid krijgen onszelf te verdedigen", zegt Caro Saenen. "Wij zijn dan ook erg teleurgesteld dat de KU Leuven deze stappen onderneemt. Dit optreden illustreert hoe de universiteit onze kritische stem tracht het zwijgen op te leggen en zich van ons tracht te ontdoen veeleer dan ons serieus te nemen als gesprekspartner." 

"Wij hopen dan ook dat het rechtssysteem aan de kant van rechtvaardigheid blijft en niet omslaat in hoger beroep naar een resem aan onterechte aanklachten en racistische uitspraken, zoals aan de Universiteit Gent het geval was. Wij menen te blijven en te demonstreren tot de KU Leuven onze eisen inwilligt. De genocide in Gaza is nog steeds gaande en zal niet ophouden tot onze instellingen hun financiele, materiële en ideologische steun aan Israël beëindigen. Ook de KU Leuven moet de banden verbreken met de instituten waarmee ze samenwerkt.  Die instituten zijn niet enkel medeplichting aan de huidige genocide, maar houden deze actief mee in stand."

Video file

Lees meer over