Provincie brengt hulde aan slachtoffers van coronavirus en aan hen die verder werkten

UZ Leuven-medewerkers brengen hoopvolle boodschap tijdens De Ronde tegen Corona
Vandaag vond in Leuven een symbolische plechtigheid plaats naar aanleiding van de coronapandemie. Er werd stilgestaan bij het leed van de getroffenen en er werd hulde gebracht aan de mensen die verder zijn blijven verder.

Op 21 juli, de nationale feestdag, vindt traditioneel het Te Deum in Leuven plaats. “We wilden deze dag echter aangrijpen om dit jaar een symbolische herdenking te organiseren van alles wat we de jongste maanden hebben doorgemaakt omwille van de pandemie. Het werd een symbolische dag van hulde aan de mensen die zich in het bijzonder hebben ingezet tijdens deze periode en een moment van rouw voor de mensen die zwaar getroffen werden door de ziekte”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Deze momenten van rouw en hulde waren in de eerste plaats bedoeld voor en met symbolische vertegenwoordigers van mensen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus en van beroepsgroepen die tijdens de pandemie het beste van zichzelf zijn blijven geven. “Maar die beperkte vertegenwoordiging staat symbool voor de vele mensen die ons door deze zware tijden hebben geloodst, aan wie we hulde willen brengen. Enkele genodigden kwamen aan het woord om te getuigen over wat ze hebben meegemaakt”, aldus de provinciegouverneur.

De symbolische herdenking werd opgesplitst in twee delen. Enerzijds vond er een herdenking plaats in de Sint-Pieterskerk, waar de slachtoffers werden herdacht en de getroffen familieleden werden gesteund. Dit gebeurde in samenwerking met de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Zo waren er vertegenwoordigers van de protestantse, vrijzinnige, joodse, islamitische en katholieke traditie. Verder waren er getuigenissen van een ziekenhuispastor, een coronapatiënt en een familielid van een overleden coronapatiënt.

Nadien werd op de Grote Markt hulde gebracht aan de vele mensen die ons door deze zware coronatijd hebben geloodst. “Slechts een deel van de vele mensen die zijn blijven werken ten dienste van de samenleving waren aanwezig, maar ze vertegenwoordigden symbolisch al de anderen”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Een aantal beroepssectoren waren vertegenwoordigd voor een getuigenis: medische sector, schakelzorgcentra, woonzorgcentra, psychosociale (Rode Kruis en Centrum Algemeen Welzijnswerk), onderwijs, politie, defensie, voeding, post- en verzending, openbaar vervoer, gemeente, armoedenetwerk.

Phara de Aguirre was moderator van dienst om alle getuigenissen aan elkaar te praten, Noémie Schellens zorgde voor een muzikaal intermezzo en viroloog Marc Van Ranst hield een beschouwing uit de medische sector.

Lees meer over