Paper van onderzoekster Catherine Verfaillie (67) ingetrokken door vakblad Nature

20 juni 2024 | 20u43 | Gepost door redactie
Eerste coronabesmettingen in Leuven

Het wetenschappelijke vakblad Nature heeft een publicatie uit 2002 ingetrokken van Catherine Verfaillie (KU Leuven) vanwege onregelmatigheden in twee afbeeldingen. 

De paper, waarin werd aangetoond dat volwassen stamcellen zich konden ontwikkelen tot jongere, multipotente cellen, was bijna 4.500 keer geciteerd. Volgens site ‘Retraction Watch’ is dit het vierde artikel met Verfaillies naam dat is ingetrokken. 

Nature verwijst naar onregelmatigheden in de afbeeldingen die vier en een half jaar geleden werden gesignaleerd door een gespecialiseerde microbiologe. 

Verfaillie, die met emeritaat is, blijft studenten begeleiden aan het Stamcelinstituut van de KU Leuven dat ze in 2007 oprichtte. De KU Leuven heeft in het verleden onderzoek gedaan naar publicaties met Verfaillies naam en vond geen schending van onderzoeksintegriteit. 

"Meldingen in verband met mogelijke inbreuken op de wetenschappelijke integriteit worden zoals internationaal gebruikelijk onderzocht door de instelling waar het onderzoek werd verricht waarop een paper steunt. De paper die nu werd teruggetrokken verscheen in 2002 in Nature, toen professor Verfaillie verbonden was aan de University of Minnesota (UoM). In 2007 werd deze paper onderzocht door UoM. UoM stelde vast dat er sprake was van slordigheden maar niet van wetenschappelijke fraude. Naar aanleiding van dat onderzoek werd in 2007 een corrigendum gepubliceerd bij de paper uit 2002. De KU Leuven nam destijds kennis van het onderzoek van UoM en zag geen redenen om de conclusies in twijfel te trekken. In 2019 werden er opnieuw vraagtekens geplaatst bij deze paper van professor Verfaillie en werd deze opnieuw bekeken door UoM. De vaststelling dat er geen sprake was van wetenschappelijke fraude werd bevestigd", klinkt het bij de KU Leuven.

Ook de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van KU Leuven werd in 2019 gevat en onderzocht toen vier latere papers van professor Verfaillie die aan KU Leuven tot stand kwamen. Na grondig onderzoek kwamen weliswaar enkele onnauwkeurigheden aan het licht, maar er werden geen inbreuken op de wetenschappelijke integriteit vastgelegd.

Lees meer over