Overbevolking en personeelstekort in Leuven Centraal, zegt rapport: "Totaal geen waardige behandeling van gedetineerden"

Opnieuw staking in gevangenis Leuven-Centraal

Na het bezoek aan de gevangenis van Leuven-Centraal in september 2022 publiceerde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) een verslag met vaststellingen. "De overbevolking en het personeelstekort blijven de twee meest zorgwekkende aspecten die het regime en de eerbiediging van de rechten van de gedetineerden in deze twee inrichtingen ongunstig beïnvloeden", klinkt het.

De centrale gevangenis van Leuven is een strafhuis voor langgestraften met een open en/of halfopen regime. Zij beschikken over een ruim werkhuis om in principe een overgrote meerderheid van de gedetineerden aan het werk te kunnen stellen.

Een bezoek van drie dagen volstond voor de CTRG om vast te stellen dat de overbevolking, een chronisch probleem in de meeste gevangenissen in ons land, onrechtstreeks alle penitentiaire inrichtingen treft en hen confronteert met nieuwe problemen die het regime in de gevangenis aanzienlijk aantasten, zoals ook het geval is in Leuven-Centraal. In Leuven-Centraal werden in de cellen op de vleugel met gesloten regime bedden bijgeplaatst zodat de gedetineerden die voordien alleen op cel konden verblijven, alle privacy verloren.

Te weinig personeel 

Een andere vaststelling van de CTRG betreft het hoge absenteïsme en het personeelstekort in de gevangenis. "Niet alleen verstoort het gebrek aan voldoende personeel de algemene werking van de gevangenis en brengt het de minimale dienstverlening ten behoeve van de gedetineerden in gevaar. Het heeft ook een sterke negatieve invloed op het dagelijkse detentieregime (open en/of halfopen): sluiting van deuren, opschorting van activiteiten, afgelasting van de wandelingen en/of bezoeken, onregelmatige toegang tot medische zorg, enzovoort", zo klinkt het in het verslag.

“Het tekort aan technisch geschoold personeel dat de werkhuizen kan leiden, beperkt het werkaanbod (vooral in de schrijnwerkerij van Leuven-Centraal). Gezien de mogelijkheden die de inrichting op het vlak van arbeid biedt, wordt betreurd dat deze inrichting deze mogelijkheden niet optimaal benut”, stond in het rapport te lezen. “Onder deze omstandigheden worden de bestaande (open) regimes in deze inrichting ondermijnd en is het vrijwel onmogelijk te kunnen spreken over een waardige behandeling van gedetineerden die een zinvolle voorbereiding op hun re-integratie bevordert", klinkt het.

Daarom dringt de CTRG aan op de noodzakelijke aanwerving van bijkomend personeel op alle niveaus, en met name technisch personeel. Dit om de noodzaak om te voorzien in een basisopleiding voor de personeelsleden die hen in staat stelt te kunnen voldoen aan de eisen en de specifieke kenmerken van hun werk.


Onwettige tuchtmaatregelen?

In het algemeen stelt de CTRG vast dat in de instelling slechts in beperkte mate tuchtmaatregelen worden opgelegd. De CTRG plaatst vraagtekens bij de wettigheid van bepaalde praktijken. Deze hebben tot gevolg dat bovenop de opgelegde tuchtmaatregel het detentieregime dat op de gedetineerde van toepassing is, wordt gewijzigd. Nog afgezien van de precaire en mensonwaardige staat van de twee strafcellen in Leuven-Centraal, stelt de CTRG vast dat deze strafcellen overbodig zijn; de CTRG beveelt daarom aan deze definitief buiten gebruik te stellen.

Lees meer over