Oude vondsten opgegraven in Kaboutermansstraat

opgravingen
BAAC Vlaanderen
Tijdens de opgraving aan de Kaboutermansstraat – Burenberg in de binnenstad van Leuven werden artefacten aangetroffen van jager-verzamelaars uit de steentijd, aardewerk uit de metaaltijden en ook Romeinse vondsten.

Deze oude vondsten werden al eerder aangetroffen binnen de Leuvense stadsmuren, maar ditmaal werd een belangrijke ontdekking gedaan in de vorm van dit bodemprofiel. Het brengt de site meer dan 15 000 jaar terug in de tijd, op de overgang tussen de huidige tussenijstijd, het holoceen, en de voorafgaandelijke, laatste ijstijd, de weichsel.

Het is bijzonder zeldzaam dat tijdens archeologisch onderzoek in een druk bebouwde binnenstad nog plaatsen zijn waar een landschap dat duizenden jaren oud is, bewaard bleef.

opgravingen
opgravingen
opgravingen
opgravingen

Lees meer over