Oud-Heverlee komt met drie eenrichtingsstraten en twee fietsstraten op de proppen voor een veilige 1 september

Oud-Heverlee
De volgende twee weken verschijnt in het straatbeeld de signalisatie voor drie eenrichtingsstraten en twee fietsstraten voor een veilige start van het nieuwe schooljaar.

De volgende straten worden in de loop van augustus eenrichting:

  1. de Beekstraat in Sint-Joris-Weert vanaf de spoorweg tot aan het kruispunt met de Kauwereelstraat ;
  2. de Brainestraat in Blanden vanaf de Onze-Lieve-Vrouwstraat tot aan het kruispunt met de Kloosterweg ;
  3. de Milsestraat in Haasrode vanaf de Blandenstraat tot aan de kerkplein.

Een proefperiode van zes maanden is nodig om meerdere tellingen uit te voeren, om verschillende situaties mee te maken (einde zomer, herfst, winter, schoolperiode, vakantieperiode) en om eventueel bijkomende maatregelen uit te testen.

De gemeente ook twee nieuwe fietsstraten in:

4. Een fietsstraat in de Lijstersstraat, in de schoolomgeving van Blanden
5. Een fietszone in de Kartuizersstraat, vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat, tot aan de parking van de Chiro/begraafplaats/voetbal.

Beekstraat in Sint-Joris-Weert

"Door het éénrichting maken van de Beekstraat vanaf de spoorweg tot aan het kruispunt met de Kauwereelstraat creëren we de nodige ruimte voor alle voetgangers en fietsers om zich op een veilige manier te verplaatsen. Zo kunnen de kinderen ook veilig naar de school, muziekacademie, jeugdbeweging, het ontmoetingscentrum, enzovoort", zo klinkt het bij de gemeente Oud-Heverlee.

Zowel het verkeersleefbaarheidsplan (uitgevoerd door PLOT - Ruimtelijk Management) als het beeldkwaliteitsplan Sint-Joris-Weert (uitgevoerd door BUUR part of SWECO) concludeerden dat eenrichtingsverkeer aangewezen is in het kader van de totale heraanleg van de dorpskern van Sint-Joris-Weert. De bevindingen van het proefproject zullen bepalend zijn voor deze plannen en de heraanleg met bredere stoepen, fietssuggestiestroken en deels gescheiden fietspad, groenaanleg en geordend parkeren.

Eenrichtingsverkeer in de Brainestraat in Blanden

"Dit eenrichtingsverkeer vanaf de Onze-Lieve-Vrouwstraat tot aan het kruispunt met de Kloosterweg is veiliger voor de zwakke weggebruikers op de Brainsestraat, Duivenstraat en Naamsesteenweg die op weg zijn naar de bushalte of met de fiets naar school gaan. De Brainestraat maakt immers deel uit van een belangrijke fietsverbinding naar de middelbare scholen in Heverlee en Leuven", aldus de gemeente.

"Er kan geen sluipverkeer van de E40 meer doorsteken via de Duivenstraat en de Brainestraat. In 2019 hebben we gezien dat het verkeer in de Duivenstraat met 40 % daalde toen de Brainestraat afgesloten was: minder wagens zullen de Naamsesteenweg oprijden en afdraaien en met fietsers in conflict kunnen komen. We houden het doorgaand verkeer maximaal op de hoofdwegen die hiervoor ingericht zijn. Een laatste voordeel is dat de vaak genegeerde voorrang van rechts met de Kloosterweg verdwijnt."

Eenrichtingsverkeer in de Milsestraat in Haasrode

"Deze aanpassing werd al succesvol getest tijdens de werken aan de parking van de school. Hiermee zorgen we voor een veiligere schoolomgeving door meer ruimte voor voetgangers en fietsers te voorzien in de straat en door een duidelijke verkeerssituatie te creëren voor de schoolgaande kinderen. Het eenrichtingsverkeer sluit aan bij het eenrichtingsverkeer in de Armand Verheydenstraat, waardoor nu al de ingangen van de school, de sportinfrastructuur en de bibliotheek in een veilige verkeersas liggen."

De bussen van De Lijn zullen wel nog in twee richtingen rijden en kunnen het tegenliggend verkeer kruisen in de parkeervrije zones.

De nieuwe fietsstraten

"Na het succes van de fietsstraat in de Verbindingsstraat in Haasrode, komen er vanaf september ook twee nieuwe fietsstraten", zo kondigt de gemeente Oud-Heverlee aan. Meer bepaald gaat het om een fietsstraat in de Lijstersstraat, in de schoolomgeving van Blanden en een fietszone in de Kartuizersstraat, vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat, tot aan de parking van de Chiro/begraafplaats/voetbal. "We willen het fietsverkeer aanmoedigen door meer plaats te geven aan de fietsers op de weg en veiligere fietsroutes aan te duiden", zo klinkt het. 

De gemeente verduidelijkt nog even: "In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs", klinkt het.

Lees meer over