Opnieuw zeer drukke studentennacht in Leuven

Arno en Triggerfinger helpen AB InBev studenten overtuigen om alcoholvrij te drinken
De tweede studentennacht in Leuven was opnieuw zéér druk. De politie was de ganse avond en nacht met verschillende extra patrouilles in uniform en burger op het terrein aanwezig.

Het merendeel van de studenten is zich bewust van de coronamaatregelen die van kracht zijn en proberen zich er ook aan te houden. Maar wanneer de gezelligheid toeneemt en er wat meer gedronken is, worden de regels vaker vergeten. De patrouilles hebben er heel wat bezoekers nog eens extra moeten op wijzen. De meeste feestvierders die werden aangesproken, pasten hun gedrag daarna weer snel aan. Politie schreef uiteindelijk 15 corona-pv’s uit voor bezoekers die de maskerplicht desondanks niet respecteerden.

De politie controleerde ook alle activiteiten die werden gemeld en toegestaan onder strikte voorwaarden. De meeste organisatoren hielden zich aan de afspraken. Toch moesten twee activiteiten worden stilgelegd. Het ging om events die werden aangemeld als ‘spelletjesactiviteit’ maar die ondanks het verbod verdoken cantussen bleken te zijn. De organisatoren kregen elk een boete van 750 euro.

Om 1 uur sloten alle cafés en dat verliep, mede dankzij de voorbereidende afspraken die ter zake met de Leuvense horeca werden gemaakt, zeer vlot. Studenten zakten vervolgens naar hun kot af.

Later op de nacht liepen enkele klachten van geluidshinder binnen, voornamelijk het gevolg van kotfeestjes. In vier gevallen moest de politie het feestje stilleggen. Twee kotbewoners die een viertal vrienden hadden uitgenodigd en te luide muziek speelden, kregen allebei een GAS-boete. Op twee andere feestjes waren respectievelijk acht en negen aanwezigen, meer dan de toegestane zes personen. Alle aanwezigen kregen een corona-pv van 250 euro.

De volgende weken en maanden blijft de politie duidelijk zichtbaar in het straatbeeld aanwezig om permanent te herinneren aan de coronamaatregelen en desgevallend te verbaliseren wanneer er duidelijk slechte wil is. Ook activiteiten zullen regelmatig gecontroleerd worden en kotfeestjes die oorzaak zijn van overlast zullen eveneens op politiebezoek kunnen rekenen.

Lees meer over