Opnieuw een Leuvens woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht

wzc
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst na een inspectie vorige maand.

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius is onderdeel van de Orpea-groep. Verrast zijn ze daar niet, maar ze gaan er wel alles aan doen om de pijnpunten weg te werken.

"We hebben het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Leuven van de VZW Sint-Vincentius in Ukkel en behorend tot de ORPEA-groep onder verhoogd toezicht geplaatst. Bij een recente en eerdere inspecties werden immers aanhoudende tekorten vastgesteld.  Het verhoogd toezicht is een laatste aanmaning om deze tekorten te verbeteringen. Regelmatige inspecties door Zorginspectie zullen dit opvolgen", laat het Agentschap Zorg en Gezondheid weten. 

Zorg en Gezondheid is onder andere omwille van de volgende redenen overgegaan tot de aanmaningsprocedure en het verhoogd toezicht:

  • De niet gegarandeerde verpleegkundige aanwezigheid;
  • Het daaruit voortvloeiende gebrek aan garantie dat zorgtaken worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel;
  • Het aantal zorgverleners op zich;
  • De tekorten op vlak van samenstelling, gebruik en effectieve realisatie van het woonzorgleefplan;
  • Het gebrek aan maatregelen om de veiligheid van de bewoners te garanderen.

Het volledige inspectieverslag met alle tekorten staat op de website van Zorginspectie.

Verdere aanpak

Het woonzorgcentrum moet binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanmaning een remediëringsplan insturen bij Zorg en Gezondheid. In dit remediëringsplan moet ze voor elk tekort acties omschrijven die zij gaan nemen en het tijdspad waarbinnen de tekorten zullen opgelost zijn. Zorg en Gezondheid zal vervolgens nagaan of de ingestuurde voorstellen tot remediëring voldoende zijn en of het aangegeven tijdspad snel genoeg tot een oplossing zal leiden.

Indien de voorziening geen remediëringsplan instuurt of te laat, onvoldoende acties onderneemt, een tijdspad aangeeft dat te ver in de toekomst ligt of de acties onvoldoende uitvoert, kan Zorg en Gezondheid een volgende stap in het handhavingstraject opstarten.

Inspecties voor de aanmaning

Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius werd op 16 maart 2023 door het Agentschap Zorg en Gezondheid aangemaand om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor. De voorziening werd het afgelopen jaar op de volgende momenten geïnspecteerd 3 februari 2022, 14 oktober 2022 en 10 februari 2023. De voorziening heeft na deze inspecties steeds een remediërings- en actieplan moeten indienen. Op 10 februari 2023 heeft er een inspectie plaatsgevonden door Zorginspectie. Zorg en Gezondheid heeft op 16 maart 2023 het definitieve inspectieverslag ontvangen.

Eerder werd ook al Home Vogelzang onder verhoogd toezicht geplaatst.

Lees meer over