Open Vld pleit voor afschaffen subsidies aan geloofsgemeenschappen

29 juli 2019 | 13u39 | Gepost door redactie
Open Vld pleit voor afschaffen subsidies aan geloofsgemeenschappen
Vorige vrijdag heeft de Open Vld-afdeling Leuven akte genomen van het opstarten van de procedure om de erkenning van de Leuvense Al Ishaan-moskee op te schorten. Het gevolg hiervan is dat de moskee zijn erkenning en ook de gekoppelde subsidies kan verliezen. Momenteel is de Al Ishaan moskee de enige in de stad met een erkenning. De El Fath moskee en de moskee van de KU Leuven zijn niet erkend door de Executief van de Moslims van België.
Het bericht Open Vld pleit voor afschaffen subsidies aan geloofsgemeenschappen verscheen eerst op Leuven Actueel.

“Salafisme, waar in dit dossier sprake van is, heeft geen plaats in onze maatschappij omdat dit haaks staat op een aantal van onze maatschappelijke principes. Leuven is in de eerste plaats een stad waar diversiteit en ook het vrij beleven van religie een prioriteit is en daar laten we iedereen vrij in. Zo hoort het ook in een liberale en vrije maatschappij. Wanneer de godsdienstvrijheid echter wordt misbruikt om de vernietiging van deze vrijheid aan te tasten, dan moet er worden opgetreden.”

“Voor de subsidies die de moskee ontvangt vanuit de stad Leuven is er een kader via een gemeentelijk subsidiereglement. Dit betekent dat er spelregels zijn vastgelegd waaraan men moet voldoen om deze subsidies te ontvangen. Dit geeft de stad voldoende slagkracht om subsidies in te trekken bij vastgestelde problemen. Zolang de Al Ishaan-moskee voldoet aan de regels van het stadsbestuur is er geen reden om deze subsidie niet toe te kennen, in het andere geval moet deze worden stopgezet.”

“Als Open Vld Leuven blijven wij ons evenwel vragen stellen bij subsidies vanuit de stad naar de verschillende geloofsovertuigingen toe. Wij vinden dat dit volledig vermeden moet worden. Daarom pleiten wij ervoor om geen subsidies meer toe te kennen aan alle geloofsovertuigingen. Een projectsubsidie om te werken rond een thema is mogelijk maar dan moet er een strikt kader zijn om onduidelijkheden te vermijden. Onze gemeenteraadsleden zullen deze bezorgdheid op de komende gemeenteraad verduidelijken.”

“Gezien dit dossier nog niet volledig is overgemaakt, kunnen onze gemeenteraadsleden hierover nog geen definitieve uitspraak doen. In de door Vlaanderen opgestarte procedure, die niet licht en dus ook niet zonder reden is, zullen ook alle betrokkenen aan het woord komen. Wij wachten de uitkomst van het onderzoek af alvorens meteen conclusies te trekken. Daarom volgen wij dit dossier nauwgezet op en zullen we het nodige doen als na de procedure blijkt dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.”

Het bericht Open Vld pleit voor afschaffen subsidies aan geloofsgemeenschappen verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over