Open VLD Leuven vraagt krachtige maatregelen tegen onnodig geweld

17 augustus 2020 | 00u51 | Gepost door annpeeters
Dronken bromfietser geeft foutief kenteken op na ongeval en vertrekt
Afgelopen week werd via sociale media een filmpje van nodeloos geweld en afpersing onder jongeren gretig gedeeld. Open Vld Leuven is verontwaardigd dat dit kan gebeuren in een stad waar de meeste mensen toch veilig en gelukkig met elkaar samenleven. Ondertussen is na onderzoek gebleken dat die gewelddaad geen alleenstaand feit is, maar eigenlijk overal in België voorkomt. Daarbij worden vooral jonge holebi’s geviseerd en afgeperst.

Alexandra Roumans, gemeenteraadslid: “We gaan dit als fractie zeker aanhalen in de verschillende commissies, die volgende week terug opstarten na het zomerreces. Het gaat hier ook niet om een losstaand feit, dergelijke problemen komen jammer genoeg al enkele jaren geregeld terug. Zo heeft de buurt rond het station een tijdje geleden last gehad van hangjongeren die mensen lastig vielen en was er ook sprake van overlast door straatraces die achter de wijk van het station werden georganiseerd”, zo zegt Roumans. “Uiteraard levert de Politie van Leuven uitstekend werk om de overlast te beperken, maar voor ons mag er nog een duidelijker signaal komen. Daarom hopen we dat het Leuvense parket dit incident met de nodige aandacht bekijkt en een strengere sanctie/straf voorziet. We hopen dat het op die manier duidelijk wordt dat er in onze stad geen enkele vorm van geweld tolereerbaar is."

Gemeenteraadslid Lien Degol treedt collega Roumans hier in bij en zal ook op de commissie diversiteit, sociaal beleid en jeugd extra maatregelen vragen om dit soort wandaden in de toekomst te vermijden. “Naar aanleiding van dit incident, denk ik ook dat we het beleid naar jongeren toe in het algemeen mogen (her)bekijken. We zien dat telkens dezelfde leeftijdsgroep, 12 tot 20-jarigen, steeds worden verleid tot baldadigheden. De probleemgroep wordt dus niet ouder en groeit over generaties heen”, zo zegt Degol. “En dat mogen we niet laten gebeuren. Corona mag geen reden zijn om alles op een lager pitje te zetten. We zien de problemen wel degelijk verergeren door de verveling die toeslaat bij de jongeren. Er zal dus terug snel in een hogere versnelling moeten geschakeld worden. Dit kan door bijvoorbeeld fysieke activiteiten te organiseren, waarbij er dus een uitlaatklep voor de jongeren kan worden voorzien. Maar ook door de ouders meer te betrekken en te sensibiliseren, kunnen we deze problemen voorkomen.”

“Daarnaast heeft de stad de opdracht om meer mensen te sensibiliseren om klacht neer te leggen indien zij slachtoffer zijn van deze vorm van agressie”, aldus Jo Robbelein, politiek secretaris voor Open Vld Leuven. “Zwijgen is geen optie meer! Daarom verwachten we van de politie en het parket dat alle klachten serieus worden genomen. Pas zo zal het probleem sneller in kaart kunnen gebracht worden, waardoor er ook gerichter gereageerd kan worden en zo de echte daders aangepakt worden”, zo zegt Robbelein.

Lees meer over