“Onveiligheidsgevoel neemt toe: 1 op 4 Leuvenaars geeft aan zich soms onveilig te voelen in Leuven”

8 februari 2023 | 11u10 | Gepost door redactie
Mortier Verlinden
Uit de Veiligheidsmonitor 2021, die op 29 december 2022 werd bekendgemaakt, blijkt dat het onveiligheidsgevoel bij de Leuvenaar in de periode van 2018 – 2021 gestegen is. Lies Verlinden, gemeenteraadslid en Karel Mortier, voorzitter N-VA Leuven: “Daar waar in 2018 15,73 % van de Leuvenaars aangaf zich soms onveilig te voelen in Leuven, is dit aantal in 2021 gestegen tot 24,54 %. 1 op 4 Leuvenaars blijkt zich dus minstens soms onveilig te voelen in de eigen stad. Bij vrouwen is dat zelfs 1 op 3. N-VA Leuven vraagt het stadsbestuur om deze cijfers niet te minimaliseren en veiligheid hoog op de agenda te plaatsen. Niemand zou zich in de mooie stad die Leuven is, onveilig mogen voelen.”

Lies Verlinden: “Uit de meest recente Stadsmonitor bleek reeds dat het aantal geregistreerde criminele feiten per inwoner in Leuven erg hoog blijft en dat het aantal Leuvenaars dat aangeeft bepaalde buurten te mijden, stijgt. De meest recente Veiligheidsmonitor bevestigt helaas deze tendens. Wij hebben het stijgende onveiligheidsgevoel en de hoge criminaliteitsgraad in Leuven al herhaaldelijk aangekaart, maar het stadsbestuur lijkt steeds opnieuw te weigeren om de werkelijkheid onder ogen te zien. We blijven hopen dat deze nieuwe cijfers het stadsbestuur eindelijk tot inkeer doen komen. Om een probleem op te lossen, moet men in de eerste plaats het probleem natuurlijk erkennen. En daar wringt op het vlak van veiligheid nog al te vaak het schoentje.”

Karel Mortier: “De Veiligheidsmonitor geeft ons ook een inzicht in het zogenaamde ‘dark number’, d.i. de niet-geregistreerde criminaliteit, feiten waarvan slachtoffers geen aangifte doen. Zo blijkt dat maar liefst 40 % van de slachtoffers van fietsdiefstal géén aangifte doet bij de politie. Gevraagd waarom niet, antwoordt bijna de helft dat ‘het toch niet helpt om aangifte te doen’. Kijk je naar slachtoffers van fysiek geweld, loopt het aantal slachtoffers dat geen aangifte doet zelfs op tot 80%! Als politie zit je volgens ons dan toch minstens met een serieus perceptieprobleem. Bovendien draagt een lage aangiftebereidheid ook bij tot het in stand houden van een situatie van feitelijke straffeloosheid. Het is dan ook erg belangrijk dat de Leuvenaar erop kan vertrouwen dat alle criminaliteit, ook ‘kleine’ criminaliteit, kordaat wordt aangepakt.”