Ontwerp-RUP Parking Benedenstad en samenwerkingsovereenkomst met Interleuven naar gemeenteraad

26 februari 2021 | 09u26 | Gepost door annpeeters
benedenstad
De parkeeroplossing om van de Benedenstad een aangenamere stadswijk te maken bereikt een nieuwe fase. Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om de multifunctionele parking te realiseren wordt volgende maandag voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin werden ook de opmerkingen uit de consultatierondes meegenomen. Binnen het kader van dit ontwerp-RUP bereikten stad en Interleuven een principieel akkoord dat de gemeenteraad ook moet goedkeuren. Die samenwerkingsovereenkomst is essentieel omdat de ondergrondse parking met nieuw kantoor op de terreinen van Interleuven in de Brouwerstraat komt.

De historische stadskern binnen de stadsomwalling, oftewel de Leuvense Benedenstad, transformeert straks in een groene, aangename stadswijk met autoluwe straten en een pleinfunctie voor de historische Vismarkt. Een ondergrondse parkeerruimte compenseert de parkeerplaatsen die op de Vismarkt en omgeving geschrapt worden ten voordele van deze geoptimaliseerde publieke ruimte. Het nieuwe gebouw zal beschikken over kantoorruimte en een centraal mobipunt met ruime fietsenstalling, ruimte voor deelauto’s en -fietsen en een bushalte.

Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan
Om het bestaande pand van Interleuven te vervangen door een duurzaam en multimodaal gebouw met diverse functies is er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig waarin alles wordt vastgelegd.  Het ontwerp-RUP is nu klaar en wordt op 1 maart voorgelegd aan de gemeenteraad. “In dit ontwerp-RUP werden de opmerkingen van inwoners en diverse adviesinstanties verwerkt. Die zijn afkomstig uit de consultatierondes, die maar liefst 166 schriftelijke bemerkingen opleverden. Het plan vrijwaart ook het Bruulpark als belangrijke groene schakel en creëert de mogelijkheid om het park uit te breiden met een gedeelte van de tuin van de Paters Assumptionisten en de integratie van de Pereboomstraat tot aan de Dijle-arm”, aldus schepen Devlies.

Samenwerkingsovereenkomst Interleuven
Voor de realisatie van het project en de concrete invulling zet de stad een samenwerking op met Interleuven. Met zo een samenwerkingsovereenkomst – een basisdocument met principiële afspraken – geeft Interleuven de stad het recht om op hun site een nieuw project uit te tekenen binnen de krijtlijnen van het RUP. “In de komende maanden zal het programma van eisen voor het project verfijnd worden. Eens het RUP van kracht is, kan de stad op zoek naar een ontwerper en aannemer die dit ambitieuze project zullen realiseren”, legt schepen Devlies uit. “Het project zal voor Interleuven een duurzaam kantoorgebouw met frisse uitstraling opleveren en tegelijkertijd kansen creëren om de hele Benedenstad op te waarderen”, zegt Hans Eyssen, voorzitter van Interleuven. “Het wordt een intensieve samenwerking met de stad Leuven. De verhuis tijdens de bouwfase zal zoals elk project wel wat hinder opleveren, maar het resultaat wordt een betere, moderne werkomgeving voor onze medewerkers en voor onze 29 gemeenten-vennoten. Daar kijken we naar uit!”

Vervolgstappen
Wanneer de gemeenteraad op 1 maart 2021 het ontwerp-RUP goedkeurt, start het openbaar onderzoek waarbij iedereen de kans heeft bezwaren op de plannen in te dienen. Het openbaar onderzoek loopt van 18 maart 2021 tot en met 17 mei 2021. In de loop van april 2021 organiseert de stad een infomoment. De bezwaren van het openbaar onderzoek worden verwerkt in een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan. Het voorstel voor dit definitieve RUP wordt vermoedelijk in september 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees meer over