Omstreden docent moet zijn biezen pakken bij de KU Leuven

KU Leuven verstrengt maatregelen rond corona

De docent aan de faculteit Letteren van de KU Leuven die in februari in opspraak kwam, beleeft vandaag zijn laatste officiële dag aan de universiteit. Tot eind december mag hij ook elders geen jobs uitoefenen. Hij kwam enkele maanden geleden in het nieuws door grensoverschrijdend gedrag.

Dat de docent vertrekt, werd in onderling overleg beslist. Dat meldt studentenblad Veto. De beslissing werd in een mail naar personeel en studenten gestuurd. Het universiteitsbestuur en de faculteit hebben contractueel afdwingbare afspraken gemaakt over een bezinningsperiode. Dat betekent dat hij tot einde 2022 geen les meer mag geven.

Sinds februari geeft de man al geen les meer aan zijn faculteit Letteren. Deze maatregel werd genomen om de rust te bewaren. De hoogleraar in kwestie zou zich tussen 2010 en 2018 schuldig gemaakt hebben aan verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dat ging over pornografische en seksistische mails naar studenten en collega’s. Hij bezondigde zich eveneens aan ongepast benaderingsgedrag.

Lees meer over