Omleiding fietsers en grotere hinder op Leuvense ring

25 februari 2021 | 07u49 | Gepost door annpeeters
fietspad
Wegen en Verkeer start aan de volgende fase voor de aanleg van een gescheiden tweerichtingsfietspad aan de kant van de Rennessingel. Om dit te kunnen realiseren is er extra ruimte nodig en wordt er vanaf 8 maart een stuk van de schuine helling van het dertien meter hoge talud langs de Rennessingel afgegraven. Om veilig te kunnen werken worden fietspad en rechterrijstrook ingenomen. Het verkeer rijdt verder op de linkerrijstrook aan een snelheidsbeperking van 30km/u. Het pad ‘Lemmensberg’ blijft aan beide kanten open voor voetgangers.

Vanaf 8 maart starten de werken voor het fietspad langs de Rennessingel. Aan de Rennessingel wordt het fietspad en de rechterrijstrook afgesloten, zodat de aannemer ruimte heeft om veilig te werken. Het auto- en busverkeer kan dan op de linkerrijstrook aan een snelheidsbeperking van 30 km/u. doorrijden. Vanaf begin maart wordt er dan ook meer hinder verwacht op dit stuk van de Leuvense buitenring. Fietsers vanuit de richting van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) of Brusselsesteenweg (N2) volgen een lokale omleiding die via de Oude Rondelaan, Wijnpersstraat en Mechelsevest aansluit met de Edouard Remyvest. Het pad Lemmensberg blijft wel open voor voetgangers.

> Bekijk het omleidingsplan voor fietsers 

Techniek aanleg keermuur vergelijkbaar met fietspad Lüdenscheidsingel

Om de gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, is er extra ruimte nodig en wordt een stuk van de schuine helling van het dertien meter hoge talud langs de Rennessingel afgegraven. De aannemer zorgt ervoor dat die nieuwe keermuur langs het fietspad stevig verankerd wordt. Dat gebeurt door een speciale "vernageltechniek", waarbij grote wapeningsstaven in de talud geboord worden. Dit doen we om verschuivingen, bijvoorbeeld bij regenweer, te voorkomen. Nadien volgt een laag spuitbeton. Deze stappen worden herhaald tot de gewenste hoogte van de keermuur. Als laatste afwerking wordt voor die laag spuitbeton een nieuwe wand met kasseien opgebouwd die varieert tussen de 1 en 5 meter hoog. Na de werken wordt het talud boven de kasseien muur volledig opnieuw aangeplant met lagere inheemse begroeiing waaronder hondsroos, haagbeuk, hazelaar, vlier, sleedoorn en Spaanse aak.

> Bekijk de vernageltechniek en een aantal foto’s van deze toepassing

Een veilige, comfortabele verbinding voor fietsers en voetgangers

Wegen en Verkeer legt langs de Rennessingel en de Brusselsesteenweg een nieuw tweerichtingsfietspad aan, gescheiden van de rijweg. Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars. Voetgangers zullen in de toekomst meer ruimte hebben om naar de campus Gasthuisberg van UZ Leuven of het Lemmensinstituut te wandelen. Ook de trappen naar het Lemmensinstituut (kant Brusselsesteenweg) worden mee aangepast tijdens de werken aan het talud in de zomermaanden. Ten slotte krijgt de buitenring van de Rennessingel na de werken een nieuwe laag asfalt.

> Bekijk de situatie na de werken

Lees meer over