Nooit eerder zoveel levertransplantaties verricht in UZ Leuven dankzij nieuwe techniek

operatie
Nooit eerder vonden zoveel levertransplantaties plaats als in 2023, zo meldde het UZ Leuven zelf. Gemiddeld was er sprake van jaarlijks 75 levertransplantaties, in 2023 waren dat er 93. 

Een belangrijke reden voor de toename is omdat er meer donorlevers werden gebruikt van mensen gestorven na een hartstilstand. Levers van donors die stierven aan een hartstilstand, worden echter door sommige transplantatiecentra minder snel geaccepteerd. De laatste jaren werkten onderzoekers aan een nieuwe techniek, waardoor artsen donorlevers van mensen die overleden zijn aan een hartstilstand toch kunnen gebruiken, zo wisten ze bij Belga.

Het UZ Leuven stond zelf mee aan de wieg van de ontwikkeling van de nieuwe techniek. Daarbij laat een perfusiemachine een zuurstofrijke vloeistof door de lever stromen: zo loopt de lever minder schade op en heeft de ontvanger minder last van complicaties. Drie vierde van de levertransplantaties die uitgevoerd zijn vorig jaar in UZ Leuven, gebeurden met een lever afkomstig van een overledene na een hartstilstand. "Dankzij hoopgevende studies over de perfusiemachine zijn we geruster om dat type 'moeilijke' levers toch te transplanteren, ook als er een aantal kostbare uren verstrijken”, klonk het bij het UZ Leuven.

Hierdoor is er uiteraard ook een duidelijke daling zichtbaar op de wachtlijst voor levertransplantaties in 2023.

Lees meer over