Nieuwe verkaveling aan de Oude Aarschotseweg maakt deel uit van megaproject om 300 nieuwe woningen te bouwen

verkaveling
Op termijn komen er 300 nieuwe woningen in Wilsele. Aan de Oude Aarschotsesteenweg werd onlangs een openbaar onderzoek gedaan voor de eerste verkaveling van een groot woonproject dat valt binnen het RUP – Wilsele - Woonontwikkelingsgebieden Fase 1 – deelgebied Hoogveld. Buurtbewoners maken zich zorgen.

Stad Leuven wil extra woongelegenheid creëren in de deelgemeenten en dit zoveel mogelijk binnen de bestaande dorpskernen. Daarom zullen vijf resterende groene gebieden in Wilsele ingepalmd worden door nieuwe woonwijken. De stad wil op die manier in totaal 300 extra woningen bouwen. Deelgebied ‘Hoogveld’ is één van de vijf projecten. Momenteel gaat het om een verkaveling voor 15 huizen, in de toekomst zullen het er 84 worden in deelgebied Hoogveld. 

RUP al vele jaren geleden opgesteld

"Dit RUP is jaren geleden opgesteld en goedgekeurd, maar binnen de huidige klimaat- en mobiliteitsproblemen lijkt het ons absurd dat dit nog steeds op dezelfde manier kan uitgewerkt worden", zeggen buurtbewoners. "Naast de uitvoering van het volledige RUP, hebben we ook heel wat bedenkingen over de bouw van deze specifieke woonwijk. We maken ons bijvoorbeeld ernstige zorgen rond mobiliteit. De 84 nieuwe huizen zullen via een nieuw wegennet worden aangesloten op onze straat (Oude Aarschotseweg-Jan van Avondtstraat-Schotelveldstraat). Dat impliceert dat er zo’n 160 auto’s zullen bijkomen in onze nu al drukke en vaak onveilige straat. Ook parkeergelegenheid voor deze wagens ontbreekt. Daarnaast zijn we bezorgd over de aansluiting op onze riolering, het verdwijnen van heel wat natuur en groen, de impact op het grondwater en onze privacy."

"Na telefonisch contact met de dienst ‘Bouwen’ van stad Leuven, werd ons duidelijk gemaakt dat het voor ons als buurtbewoner al niet meer mogelijk zou zijn om deze verkaveling tegen te houden, aangezien ze in het RUP jaren geleden werd goedgekeurd. Het enige wat we wel konden doen, was bezwaar aantekenen en op die manier aandacht vragen voor de bezorgdheden die we hebben. Aangezien er jammer genoeg maar 30 dagen voorzien zijn om zo’n bezwaarschrift in te dienen en het toch wel wat tijd kost om iedereen te contacteren, waren er op 2 april (einddatum indienen bezwaar) 7 ‘zichtbare’ bezwaren ingediend. Geen idee hoeveel er ‘niet publiek’ zijn ingediend."

Wij legden vroegen een reactie bij de schepen van ruimtelijke ordening, maar kregen (nog) geen antwoord op onze vragen. 

kaart
plan
RUP

Lees meer over