Nieuwe opleidingen in UCLL: ‘ICT-coördinator’ & ‘Onderwijstechnoloog’

ucll campus Proximus
De ‘Digisprong’, een project van de Vlaamse overheid, verdeelde reeds duizenden laptops in scholen. Belangrijk o.a. in het kader van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs, waar werken met digitale middelen geen ‘apart’ vak is, maar ingebed wordt in bijvoorbeeld de lessen Frans of Aardrijkskunde. Eerstdaags beslist de Vlaamse minister van Onderwijs ook of er ingezet wordt op het aantrekkelijker maken van ICT-coördinatie op scholen. Bart Boelen, onderwijstechnoloog en docent aan hogeschool UCLL: “Deze ‘digitale sprong’ zou zeker druk kunnen wegnemen bij leerkrachten en ouders, maar vraagt dan wel een doordachte aanpak.” De hogeschool voorziet daartoe nu al begeleiding voor scholen over heel Vlaanderen. Vanaf september biedt ze ook twee specialisaties aan om de nood aan ICT-coördinatie op die scholen vleugels te geven.

UCLL’s expertisecentrum Education & Development begeleidt al een paar maanden scholen om in september de sprong te maken naar structureel digitaal leren en lesgeven. Bart Boelen, UCLL: “Uit mislukte projecten met bijv. ‘Ipad-scholen’ in Nederland -- waarbij materialen werden aangekocht zonder een totaalbenadering -- weten we dat die begeleiding het verschil kan maken. Want ‘laptops voor iedereen’ is een mooi idee, maar niet alle scholen en ouders weten hoe ze hier best mee aan de slag gaan.”

 Laptop belandt thuis op de kast

En dan gaat het in eerste instantie niet over technische problemen, volgens Bart Boelen. “De kinderen kunnen de laptops op school én thuis gebruiken. Maar hoe betrek je leerlingen én ouders? Want in gezinnen van kwetsbare leerlingen belandt zo’n laptop vaak gewoon op de kast. Ze weten niet hoe ze ermee aan de slag kunnen. Digitaal onderwijs legt ook een druk op schouders van gezinnen, dat weten we ondertussen maar al te goed.”

 Iedereen snel mee?

Ook: hoe zorg je ervoor dat alle leerkrachten die snelle inhaalbeweging kunnen maken? Bart Boelen: “Als we louter handboeken als pdf op die laptops plaatsen, is dat zonde van de investering. Bovendien: wat zijn zinvolle investeringen? Scholen denken al snel aan ‘een digibord voor elke klas’ of ‘laptop voor elke leraar’, maar is dat de beste besteding van het budget?”

UCLL voorziet daarnaast een ruim complementair pakket aan initiatieven als flipped classroom, zelfsturing van leerlingen, etc. die allemaal de stap naar digitaal leren ondersteunen.

Witte raven opleiden

Om het geheel mee te dragen, hebben de scholen mensen nodig die pedagogisch geschoold zijn, de nodige technische vaardigheden hebben én een beleid mee kunnen uittekenen. UCLL biedt vanaf september twee microdegrees aan om zulke “witte raven” op te leiden: ICT-coördinator en Onderwijstechnoloog. Het gaat om specialisaties die bestaan uit een selectie van opleidingsonderdelen uit de Lerarenopleiding en de opleiding Toegepaste Informatica van de hogeschool.

Scholen en bedrijven

Greet Decin, programmadirecteur Lerarenopleiding, UCLL: “Leerkrachten en pedagogisch ICT-coördinatoren die hun collega’s mee op sleeptouw willen nemen in digitaal leren en lesgeven, maar evengoed trainings- en vormingsverantwoordelijken uit organisaties die bezig zijn met leermethodieken en de digitale aspecten van leren – zowel mensen die al in het onderwijs staan, als bedrijfsmensen kunnen bij ons terecht.” Om de combinatie werken en studeren tegemoet te komen, biedt de hogeschool beide specialisaties aan via begeleid afstandsonderwijs.

Lees meer over