Nieuwe geluidsschermen langs E40 aan Leuvense zijde

e40

Goed nieuws voor de Leuvense inwoners die dicht bij de E40 wonen. Binnenkort start de bouw van nieuwe, geluidswerende schermen langs de snelweg in Heverlee en zullen zij dus minder hinder hebben van het verkeer op de gewestweg.

Eind vorig jaar verwijderde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de verouderde geluidsschermen langs de E40 in Heverlee. De keuze van AWV om deze niet te vervangen aan de zijde van Leuven, veroorzaakte heel wat ongerustheid bij de inwoners en de stad. Bewoners overhandigden het Leuvense stadsbestuur een petitie met 2.000 handtekeningen.

“We waren niet op de hoogte van de beslissing van AWV maar door een constructieve dialoog was er onmiddellijk bereidheid tussen beide partijen om tot een oplossing te komen. Er werd al snel overeen gekomen dat de oude schermen niet verwijderd zouden worden in afwachting”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). Stad Leuven en het Agentschap Wegen en Verkeer werken nu samen om ook nieuwe geluidsschermen te plaatsen in de richting van Brussel die de geluidshinder, afkomstig van het wegverkeer, verminderen.

“Op die manier verhogen we de woonkwaliteit op de plaatsen waar het lawaai van het wegverkeer onvoldoende kan worden verminderd door een stille wegverharding of een snelheidsbeperking”, aldus Vansina. “De nieuwe schermen worden geplaatst over een lengte van 490 meter en zullen vier meter hoog zijn: 1 meter hoger dus dan de vorige wanden. Dit is een hele opluchting voor de inwoners van Heverlee", besluit een tevreden Vansina. De stad Leuven draagt 50% van de totale financiële kosten voor het project. De huidige raming voor het totale bedrag komt neer op 622.700 euro.