Nieuwe afslagstrook, verkeerslichtenregeling en aangepaste bushalte op Naamsesteenweg

Naamsesteenweg
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, voert vanaf 12 april 2021 aanpassingen uit op de Naamsesteenweg (N251) ter hoogte van de Sint-Lambertusstraat in Heverlee. De verschillende ingrepen voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming ter hoogte van de overweg aan station Heverlee duren tot einde juni. In dezelfde periode wordt er een 500 meter verder voor een betere fietsveiligheid aan het kruispunt van de Naamsepoort gewerkt. Wegen en Verkeer waarschuwt voor mogelijke vertragingen op en rond de Naamsesteenweg/Naamsepoort tot aan het begin van de zomer.

Verkeer vanuit Namen dat op de Naamsesteenweg na de overweg linksaf de Sint-Lambertusstraat wil inrijden zorgt regelmatig voor vertragingen op de Naamsesteenweg en onveilige situaties aan de gesloten spooroverweg tijdens de ochtend- en avondspits. Ook bussen van De Lijn verliezen hierdoor kostbare tijd op deze druk gebruikte route.

Verbeteringen in overleg met Stad Leuven 

Het ontwerp met de aanpassingen en verbeteringen op de Naamsesteenweg voor het auto- bus- en fietsverkeer werd besproken met en goedgekeurd door de Stad Leuven. Bestuurders die vanuit Oud-Heverlee / Namen komen kunnen na de werken de Sint-Lambertusstraat niet meer linksaf indraaien. Er komt een nieuwe linkse afslagstrook aan de Prins De Lignestraat, waar we tegelijk een verkeerseiland met beveiligde fiets- en voetgangersoversteek aanleggen.  Fietsers en minder mobiele voetgangers kunnen in twee bewegingen de Naamsesteenweg oversteken. Het fietspad wordt achter de bushalte verlegd, zodat fietsers niet in conflict komen met uitrijdende bussen en/of klanten van De Lijn. Aan het kruispunt van de Sint-Lambertusstraat wordt er ook een nieuwe verkeerslichtenregeling ingesteld met extra detectielussen in het wegdek voor aankomend verkeer. 

Parkeerstrook wijkt voor fietspad en vernieuwde bushalte

De parkeerstrook richting Leuven wordt ingenomen om het nieuwe verkeerseiland met beveiligde oversteekplaats en linkse afslagstrook aan te leggen en het fietspad achter de bushalte te verleggen. De bushalte zelf blijft een haltehaven waar de bus kan inrijden, maar met een verhoogd perron voor reizigers. Samen met de Stad Leuven is er gekozen om deze extra ruimte in te zetten voor een verkeersveilig ontwerp voor auto- fiets- en busverkeer. De huidige fietsparking aan het bankfiliaal krijgt van de Stad Leuven een nieuwe locatie in de buurt. Vanaf het begin van de werken worden deze parkeerplaatsen ook ingenomen door de aannemer om binnen de werfzone veilig te kunnen werken. 

Naamsesteenweg altijd open, verkeer uit Sint-Lambertusstraat enkel rechtsaf

Het verkeer zal via versmalde rijstroken steeds in beide richtingen op de Naamsesteenweg kunnen doorrijden. Het oude fietspad en de rijweg worden aan de kant van de bushalte ingenomen. Er is door de werken een beperkte bewegingsruimte voor wagens die via de spooroverweg oversteken richting Leuven. Tijdens de eerste 14 dagen, in de voorbereidende fase van de werken (tot einde april) kan autoverkeer vanuit de Sint-Lambertusstraat nog uitrijden in beide richtingen naar Leuven en Blanden. Dit wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Nadien geldt er voor lokaal autoverkeer rond de Sint-Lambertusstraat een omleiding tot het einde van de werken:

  • Vanuit Leuven: omleiding via Kardinaal Mercierlaan - Kantineplein - Jules Vandenbemptlaan
  • Vanuit Blanden/Namen: omleiding via de Leopold III-laan - Hertog Engelbertlaan - Jules Vandenbemptlaan

Enkel het uitrijden vanuit de Sint-Lambertusstraat richting Blanden blijft mogelijk tot aan het einde van de werken. Voor doorgaand verkeer blijft de Naamsesteenweg open met versmalde rijstroken.


Fietsers vanuit Namen/Blanden worden omgeleid via fietspad spoorweg, de Groenstraat tot opnieuw aan de Naamsesteenweg (N251). Fietsers vanuit Leuven krijgen een aparte fietsstrook naast de versmalde rijstrook richting Namen.

schets

Lees meer over