Nieuwe afslagstrook, verkeerslichtenregeling en aangepaste bushalte op Naamsesteenweg

spoorwegovergang Naamsesteenweg
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden zal de aanpassingen op de Naamsesteenweg (N251) ter hoogte van de Sint-Lambertusstraat in Heverlee afronden op woensdag 7 juli, vlak voor het bouwverlof. De verschillende ingrepen zorgen voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming ter hoogte van de overweg aan station Heverlee. Ook de lichten van de spooroverweg worden mee afgestemd door Infrabel.

Gevaarlijke verkeerssituaties aan spooroverweg station Heverlee

Verkeer vanuit Namen dat op de Naamsesteenweg na de overweg linksaf de Sint-Lambertusstraat wil inrijden zorgde regelmatig voor vertragingen op de Naamsesteenweg en onveilige situaties aan de gesloten spooroverweg tijdens de ochtend- en avondspits.
Ook bussen van De Lijn ondervonden hierdoor regelmatig tijdverlies op deze druk gebruikte route.

Verbeteringen in overleg met Stad Leuven 

Het ontwerp met de aanpassingen en verbeteringen op de Naamsesteenweg voor het auto- bus- en fietsverkeer werd besproken met en goedgekeurd door de Stad Leuven. Bestuurders die vanuit Oud-Heverlee / Namen komen kunnen voortaan de Sint-Lambertusstraat niet meer linksaf indraaien. Er ligt een nieuwe linkse afslagstrook aan de Prins De Lignestraat en tegelijk werd op dezelfde hoogte een verkeerseiland met beveiligde fiets- en voetgangersoversteek aangelegd.  Fietsers en minder mobiele voetgangers kunnen nu in twee bewegingen de Naamsesteenweg oversteken. Aan het kruispunt van de Sint-Lambertusstraat is er ook een nieuwe verkeerslichtenregeling ingesteld met extra detectielussen in het wegdek voor aankomend verkeer. 

Fietspad en vernieuwde bushalte op oude parkeerstrook

De parkeerstrook richting Leuven werd ingenomen om het nieuwe verkeerseiland met beveiligde oversteekplaats en linkse afslagstrook aan te leggen en het fietspad achter de bushalte te verleggen. Fietsers komen niet langer in conflict met uitrijdende bussen en/of klanten van De Lijn. De bushalte zelf blijft een haltehaven waar de bus kan inrijden, maar met een verhoogd perron voor reizigers. Samen met de Stad Leuven is er gekozen om deze extra ruimte in te zetten voor een verkeersveilig ontwerp voor auto- fiets- en busverkeer.

www.wegenenverkeer.be/leuven

Lees meer over