Nieuw in Leuven: een drugopvolgingskamer

17 november 2023 | 19u25 | Gepost door annpeeters
drugs
De lancering van de drugopvolgingskamer (DOK) in Leuven markeert een vernieuwde aanpak in de strijd tegen druggerelateerde zaken.

De drugopvolgingskamer is een gespecialiseerde kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg in Leuven. Er wordt daarbij aan beklaagden, die vanuit hun drugproblematiek strafbare feiten pleegden, de mogelijkheid geboden om onder toezicht van een justitieassistent te werken aan hun drugproblematiek. Dit doen ze door samen een behandelingstraject uit te werken, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de correctionele rechter en het parket. Bij akkoord van alle partijen krijgen ze de kans dit traject te doorlopen onder toezicht van de justitieassistent, het parket en de rechter, met maandelijkse gesprekken en opvolgzittingen. Een traject zal ongeveer 10 tot 18 maanden duren, afhankelijk van de inzet en vooruitgang van de beklaagde. 

De DOK is gericht op meerderjarige verdachten uit het gerechtelijk arrondissement Leuven die kampen met een ernstige drugverslaving en van daaruit strafbare feiten plegen. De strafbare feiten omvatten inbreuken op de drugwetgeving of strafbare feiten die direct gerelateerd zijn aan de verslavingsproblematiek. De kamer wordt geïntegreerd in een bestaande kamer van de correctionele rechtbank. Het initiatief heeft verschillende doelen, waaronder het verminderen van recidive door de aanpak van het onderliggend probleem en het snel en aangepast reageren op de feiten.  

Doel van een DOK-traject 

De opstart van dit traject stelt enkele concrete doelen voor:  

  • Aanpakken van verslavingsproblematiek & levensdomeinen: Het hoofddoel van de drugopvolgingskamer is om beklaagden met verslavingsproblemen te begeleiden bij de aanpak van hun verslaving en bij een verbetering van andere levensgebieden zoals werk, huisvesting, relaties en onderwijs. 
  • Vermindering van recidive: De DOK beoogt de oorzaken van druggerelateerde misdaden aan te pakken om zo herhaling van deze misdrijven te verminderen. De beloning voor succesvolle behandeling binnen dit traject kan intrinsieke motivatie opwekken en daarmee recidive verminderen. 
  • Verkorting van doorlooptijden: Het initiatief wil het tijdsverloop tussen het plegen van misdrijven en de reactie daarop verminderen, waardoor de verslavingsproblematiek niet kan voortduren en daarmee samenhangende nieuwe misdaden worden voorkomen. Het prioriteren van DOK-dossiers bij binnenkomst op het parket en tijdens zittingen draagt bij aan een snellere reactie.

Het verloop 

Het parket selecteert de dossiers voor de drugopvolgingskamer (DOK) op basis van de gepleegde feiten, de kenmerken van de verdachte en het strafregister. Op de inleidingszitting wordt beoordeeld of de zaak geschikt is voor een traject binnen de DOK. Het justitiehuis wordt gemandateerd om een maatschappelijke enquête en voorstel van een behandelingsplan op te stellen. Op de oriëntatie- en opvolgzittingen wordt de voortgang van het traject geëvalueerd. Uiteindelijk vindt de eindzitting plaats, waar het verloop van het traject meespeelt in de strafmaat. 

Eerste zitting 

​​​​​​​De eerste zitting van de drugopvolgingskamer binnen de rechtbank van eerste aanleg in Leuven zal plaatsvinden op maandag 20 november 2023. 

Lees meer over